Carnikavā modernizēs vairākus siltummezglus

.

SiltummezgliPašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" augustā un septembrī modernizēs vairākus siltumapgādes sistēmas objektus, un šie uzlabojumi nākotnē ļaus būtiski taupīt siltumenerģiju.