Biedrība “Kalngalieši” sāk estrādes būvniecību Putnu parkā Kalngalē

.

Skatuve 2Par godu valsts simtgadei biedrība “Kalngalieši” Kalngalei dāvina estrādi Putnu parkā, kuras būvniecība uzsākta ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai un Carnikavas novada domes finansiālu atbalstu, īstenojot projektu “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana – estrādes būvniecība Putnu parkā, Kalngalē”.

Līdz 2019. gada 1. jūnijam jāsniedz ziņas par mājokļa decentralizēto kanalizācijas sistēmu

.

mucas2 "Carnikavas Komunālserviss" kā novada ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs 2018. gadā sāk veidot individuālo kanalizācijas sistēmu reģistru, kā to paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā. Šāds reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.

11. novembrī aicinām piedalīties Lāčplēša dienas pasākumos Carnikavā

.

Lacplesa diena 2018 80011. novembrī Carnikavā aicinām aicinām izbaudīt valsts simtgades Lāčplēša dienas pasākumu programmu, kurā bērniem tiks rādīta zīmējumu izrāde par Latvijas valstiskuma vēsturi, būs tikšanās ar novadnieku, grāmatas "Mēs esam carnikavieši" autoru Uldi Siliņu un pēc Lāpu gājiena svinīgi atklās Carnikavas novada Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem veltītu piemiņas zīmi.