Izsole par nekustamo īpašumu Ceriņu ielā 2A atzīta par nenotikušu

.

IZSOLEDome 5. decembra ārkārtas sēdē atzina Carnikavas novada pašvaldības mantas – nekustama īpašuma Ceriņu iela 2A, Carnikava, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 005 0926, kura sastāvā ir neapbūvēta zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 005 0926, 0,0614 ha platībā – 27.11.2018. mutisko izsoli par nenotikušu.

FOTO: Atklāta jaunā estrāde Putnu parkā Kalngalē

.

Kalngales estrade 24782. decembrī kalngalieši Putnu parkā pulcējās diviem priecīgiem notikumiem – lai Pirmajā Adventē parkā iedegtu eglīti un uz jaunās parka estrādes atklāšanu, kas ir biedrības “Kalngalieši” un pašvaldības dāvana ciema iedzīvotājiem Latvijas valsts simtgadē.

Adventes laikā neaizmirstiet par ugunsdrošību!

.

Adventa vainags 800Adventes laikā, kad daudzās mājās, birojos, tirdzniecības zālēs u.c. mirdz skaistās svecīšu liesmas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) atgādina vairākus drošības padomus, lai no mazas svecītes neizceltos liels ugunsgrēks.