Dome izsola nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 5, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamu īpašumu Sintēzes iela 5, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1473, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1568, 0,9105 ha platībā un trīs ēkas.

Dome izsola nekustamo īpašumu Sintēzes ielā 1, Mežgarciemā

.

izsoleCarnikavas novada dome atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli par eiro pārdod nekustamu īpašumu Sintēzes iela 1, Mežgarciems, Carnikavas nov., kadastra numurs 8052 008 1471, kura sastāvā ir zemes vienība, kadastra apzīmējums 8052 008 1566, 1,0 ha platībā un divas ēkas.

Kalngales un Garciema iedzīvotāji aicināti uz sarunām ar Partnerību Sernikon

.

sernikon tiksanas kalngale28. februārī plkst. 18.00 tikšanās ar Partnerības Sernikon pārstāvjiem Madaru Zamarinu un Āri Ādleru, lai runātu par LEADER projektu iespējām, veidiem, kā iesaistīties biedrības darbā, un kā uzlabot savas dzīvesvietas vidi. Sarunas ar Partnerību notiks Brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”, Cīruļu ielā 10, Kalngalē.

Iedzīvotāju aptaujā noskaidros novada attīstības iespējas un problēmas

.

Carnikava no lidojuma 800“Piekraste mums” (Coast4Us) projekta ietvaros Carnikavas novada dome uzsākusi novada iedzīvotāju aptauju, lai noskaidrotu viedokli par mūsu novada attīstības iespējām, problēmām un to risinājumiem un sagatavotu priekšlikumus Carnikavas novada attīstības programmas 2015.–2021. gadam rīcības un investīciju plānu aktualizēšanai, tāpēc aicinām piedalīties aptaujā, lai ietekmētu novada attīstību.