Līdz 18. janvārim iespēja izteikt viedokli par publiskās ārtelpas tematiskā plānojuma projektu

.

temat planojums fbJau vēstījām, ka Carnikavas novada pašvaldība uzsākusi Carnikavas novada ciemu un ar to saistīto rekreācijas teritoriju publiskās ārtelpas vizuālo identitāti veidojoša tematiskā plānojuma izstrādi. Tematiskā plānojuma projekts nodots apspriešanai iedzīvotājiem – līdz nākamā gada 18. janvārim rakstiski iespēja iesniegt priekšlikumus, komentārus un ierosinājumus.
Share on Facebook Tweet