Drukāt

Deklarējies Carnikavas novadā!

pludmale 800
 
- Ja vēlies dzīvot zaļi Rīgas pievārtē un jūras tuvumā
- Ja Tev ir bērni un vēlies dzīvot sakārtotā vidē
- Ja Tavā ģimenē ir seniori, kuri vēlas būt aktīvi
 
 
(Carnikavas novada iedzīvotājiem jānorāda tikai novads, ciems, iela, numurs vai mājas nosaukums)
 
Kāpēc deklarēties Carnikavas novadā?
 
- Bērna piedzimšanas pabalsts 145 euro, ja jaundzimušā bērna dzīvesvieta un viena no viņa vecākiem dzīvesvieta novadā ir deklarētas vismaz pēdējos 12 mēnešus.

- Politiski represētās personas katru gadu, atzīmējot valsts proklamēšanas gadadienu 18. novembrī, saņem pabalstu 75 euro apmērā.
 
 - Pirmās grupas invalīdiem, vientuļiem otrās grupas invalīdiem, nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, trūcīgām personām, ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
 
 - Visus seniorus apaļās jubilejās, sākot no 75 gadu vecuma, dome sumina ar ziediem un kliņģeri.
 
Izglītība
 
Izglitiba gatavs 800

- Visiem Carnikavas pamatskolas skolēniem bezmaksas pusdienas.

- No rīta un pēcpusdienā pieejama bezmaksas pagarinātā dienas grupa.

- Visiem pirmklasniekiem Carnikavas pamatskolā dome 1. septembrī dāvina skolas somu un skolas vesti.

Carnikavas pamatskolā bērniem ir dažādi bezmaksas interešu pulciņi (loka šaušana, šahs, dejošana, dziedāšana, teātris u.c.)

 - Pašvaldība nodrošina novadā deklarētos skolēnus ar bezmaksas vilciena kartēm novada teritorijas robežās.

 - Carnikavas pamatskolas autobuss bez maksas skolēnus nogadā uz un no skolas.

 - Labākie skolēni turpina mācības prestižākajās Rīgas ģimnāzijās un vidusskolās. 

- Mūzikas un mākslas skolā var apgūt 16 dažādu instrumentu spēli.

- Pašvaldības bērnudārzam „Riekstiņš" 2012. gadā atklāta piebūve, kurā vieta ir vēl 160 pašiem mazākajiem novada iedzīvotājiem.
 
 Attīstība
 
 - 2014. gada nogalē pār Gauju atklāts jaunais gājēju un velosipēdistu tilts.

- Lai iedzīvotājus pasargātu no pavasara plūdiem, Gaujas abos krastos ir rekonstruēti 4 dambji un uzbūvēti 3 jauni aizsargdambji.

- 2015. gadā Garciemā izveidota apgaismota ietve gar autoceļu P1, kas 2016. gadā tiks pagarināta.

- Turpināsies novada ielu apgaismojuma izbūve un ceļu rekonstrukcija.
 
- 2013. gadā ir veikta centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve Kalngalē, 2014. gadā tā tiks izbūvēta Carnikavā un Lilastē.
 
 
Sports un kultūra
 
Sports gatavs

Dažādas aktīvās atpūtas un sporta iespējas visai ģimenei. Bagāta kultūras dzīve un svētku tradīcijas. Novada vērienīgākais pasākums katru gadu augustā – Nēģu svētki!

Rūpes par senioriem

Alternatīvās aprūpes centrs "Pīlādzis" (Carnikavā) un brīvā laika pavadīšanas centrs "Kadiķis" (Kalngalē) ir vietas, kur senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, kā arī bērniem un jauniešiem kopā patīkami pavadīt laiku, iegūt noderīgu informāciju un radoši darboties.

Seniori 560
 

Jūsu nodokļi dod mums iespēju labiekārtot un attīstīt Carnikavas novadu!

Jūsu Carnikavas dome