Carnikavas pirmsskolas izglītības iestādēs turpināsies darboties dežūrgrupas un tiks nodrošinātas mācības 5-6 gadus veciem bērniem

.

pii riekstins 9068Saistībā ar ārkārtējās situācijas pagarināšanu valstī līdz šā gada 9. jūnijam un atsevišķu ierobežojumu atcelšanu, no 18. maija Carnikavas pirmskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” un “Piejūra” nodrošinās mācības piecu un sešu gadu veciem bērniem un turpinās nodrošināt dežūrgrupu darbību, lai nepieciešamības gadījumā nodrošinātu pirmsskolas pakalpojumu sniegšanu bērnu vecākiem, kuriem pašiem nav tādas iespējas.

Pašvaldība lemj par līdzfinansējumu 10 vasaras nometnēm

.

berns nometne unsplashLai veicinātu bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu vasarā, Carnikavas novada dome, izvērtējot Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursā iesniegtos projektus, nolēmusi piešķirt 13 728 eiro pašvaldības līdzfinansējumu 162 novadā deklarētajiem bērniem 10 vasaras nometņu projektos.

Aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

.

1Carnikavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2020.gada 1.aprīļa līdz 30. aprīlim iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

Topošo pirmklasnieku vecākus aicina uz tikšanos Carnikavas pamatskolā 2. martā

.

IMG 9059Cienījamie topošo pirmklasnieku vecāki! Šī gada 2. martā plkst. 18.00 aicinām jūs uz tikšanos Carnikavas pamatskolas aktu zālē, lai kopā ar skolas pedagogiem, atbalsta personālu un administrāciju pārrunātu aktuālos jautājumus par Carnikavas skolas vidi un pilnveidotā mācību satura īstenošanu 1. klasē, kā arī atbildētu uz jūs interesējošiem jautājumiem.
Share on Facebook Tweet