20. martā Carnikavas pamatskolā notiks lekcija par muguras veselību

.

massage 2722936 1920Carnikavas novada pašvaldība ESF projekta "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā" aicina Carnikavas pamatskolas skolēnus un viņu vecākus piedalīties lekcijā par bērnu un jauniešu stājas un muskuļu sabalansētību.

 
Sākot no 2018. gada oktobra Carnikavas pamatskolā tika uzsākta projekta aktivitātes “Lekcijas un nodarbības par bērnu un jauniešu stājas un muskuļu sabalansētību” īstenošana un līdz šim brīdim aktivitātē piedalījušies vairāk kā 60 skolēni.
 
2019. gada 20. martā plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē notiks Latvijas Olimpiskās vienības fizioterapeita Agra Potaša vadītā lekcija, kuras laikā tiks sniegta informācija par skolēnu vidū biežāk sastopamajām stājas problēmām, demonstrēti vingrojumi, kas palīdzēs nostiprināt muskulatūru un uzlabot bērnu pašsajūtu. Visiem lekcijas apmeklētājiem būs iespēja uzdot sevi interesējošos jautājumus.
 
Par projektu:
Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/046 "Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Carnikavas novadā” mērķis ir - veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumu pieejamības uzlabošana Carnikavas novada iedzīvotājiem, jo īpaši, teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, īstenojot vietēja mēroga pasākumus.
 
Projekta ietvaros apstiprinātais budžets ir 70 263,00 EUR.
Projekts tiks īstenots līdz 2019. gada 31. decembrim.

LV ID EU logo ansamblis ESF RGB