Iedzīvotāju biedrībai "Kalngalieši" pirmā dzimšanas diena

.

Kalngaliesi 1 22013. gadā 12. janvārī kopā sanāca 16 cilvēki, kuri nolēma dibināt biedrību, lai veicinātu Kalngales iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, kā arī iesaistīšanos dažādos sabiedriskos procesos. Šī gada 7. februārī biedrība "Kalngalieši" atzīmēja savu pirmo pastāvēšanas gada jubileju.