Carnikavā dibina katoļu draudzi

.

Dibinasana1 800Šī gada 18. februārī Sociālā dienesta telpās pulcējās katoļticīgie, lai Carnikavā dibinātu atsevišķu draudzi. Pirmais sadraudzības vakars iesākās ar kapelāna Raimonda Krasinska vadīto svētbrīdi. Tad tika ievēlēta draudzes padome un revīzijas komisija, kā arī sagatavots lūgumraksts Rīgas arhidiecēzes arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam par draudzes dibināšanu Carnikavā.

Ekonomikas ministrija aicina uzņēmējus piedalīties aptaujā

.

Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrija sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Latvijas Attīstības finanšu institūciju "Altum" (iepriekš - AS "Hipotēku un zemes banka") un Latvijas Garantiju aģentūru pavasarī plāno organizēt dažādus informatīvus pasākumus Latvijas reģionos ar mērķi informēt komersantus par esošo un plānoto atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.

Apbalvoti novada labākie sportisti

.

Laureats7521. februārī tautas namā „Ozolaine" norisinājās ikgadējais pasākums „Carnikavas novada sporta laureāts 2013", kura laikā ar naudas balvām un pateicības rakstiem tika sveikti pagājušā gada 49 novada veiksmīgākie sportisti un deviņi viņu treneri. 
Share on Facebook Tweet