Auto novietošanas iespējas Nēģu svētku laikā

.

Negu svekti gajiens 800Carnikavas novada dome informē, ka Nēģu svētku laikā automašīnas Carnikavā būs iespējams novietot šādās vietās: Tirgus laukumā, Stacijas laukumā, pie Carnikavas stadiona, Atpūtas ielas galā, Smilšu ielas kreisajā pusē, kā arī pie veikala „IKI".

Jauno ūdensvadu dezinfekcija Kalngalē notiks 26. un 27.augustā

.

 
krans udensPašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" informē, ka sakarā ar jauno ūdensvadu dezinfekciju Kalngalē - Zīlīšu, Cīruļu, Vālodzes, Ķīvīšu, Ērgļu, Baložu, Dzērvju un Piekūnu ielās - šī gada 26. un 27. augustā ūdenim iespējama neliela hlora smaka un piegarša.