Kalngalē būs traucēta ūdensapgāde 16.janvārī

.

udens apgadePašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" informē, ka šī gada 16. janvārī no plkst. 9:30 – 16:30 tiks traucēta ūdensapgāde Kalngales ciematā sakarā ar akciju sabiedrības „Sadales tīkli" plānotajiem darbiem elektroapgādes tīklā. 

Jauniešiem palīdz integrēties sabiedrībā un izglītībā

.

Gundegas projekts bilde webPagājušā gada nogalē noslēdzās divu gadu garumā īstenotais projekts „Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā Carnikavas un Saulkrastu novados".

Nekustamā īpašuma nodoklis 2014. gadā

.

Nekustama ipasuma nodoklisSākot ar 2014. gada 1. janvāri, nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) aprēķinu Carnikavas novada pašvaldība veiks atbilstoši likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 3.pantā noteiktajām NĪN likmēm – pilnā apmērā, atbilstoši Valsts zemes dienesta aprēķinātajām nekustamā īpašuma kadastrālajām vērtībām, nepiemērojot NĪN pieauguma ierobežojumu.

Carnikavas novada pašvaldība aicina darbā projektu vadītāju

.

stacijas 5 800Carnikavas novada pašvaldības Attīstības un plānošanas nodaļa aicina darbā projektu vadītāju! Ja Tevi interesē plānošanas dokumentu izstrāde un uzraudzība, sadarbības nodrošināšana ar uzņēmējiem un jauniešiem, esi iniciatīvas bagāts un ir vēlme sevi veltīt attīstības projektu izstrādei un ieviešanai, Carnikavas novada pašvaldība piedāvā pieteikties vakantajai projektu vadītāja darba vietai.