Tiesa neierosina kasācijas tiesvedību par izpilddirektora atjaunošanu amatā

.

stacijas 5 800Augstākās tiesas Senāts 17. decembrī ir pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību, kas saistīta ar Carnikavas novada domes kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas 2013.gada 26.jūnija spriedumu par Raimonda Garenčika atjaunošanu pašvaldības izpilddirektora amatā un darba algas piedziņu par darba piespiedu kavējuma laiku.