Žoga būvniecība jāsaskaņo būvvaldē

.

Zogi info labots 800 1Apauguma izzāģēšana šogad dārzciemos vietām atklājusi sabrukušu žoga fragmentu, kas steigšus jāsalabo, bet kādam varbūt pavasaris ir īstais laiks sākt plānot jauna žoga būvi. Atgādinām, ka Carnikavas novadā žoga ierīkošana vai pārbūve jāsaskaņo pašvaldības būvvaldē. Izņēmums ir gadījumi, kad, atjaunojot žogu, netiek mainīts tā augstums un vizuālais izskats, piemēram, – dēlīšu nomainīšana, pārkrāsošana (saglabājot toni), u.tml., kā arī ja tas nav vērsts pret publisko ārtelpu (ielu, laukumu u.tml.).

No 1.aprīļa aicinām iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektus mācību motivācijas palielināšanai

.

1Carnikavas novada dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 1.aprīļa iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projektus gaidīsim līdz 30.aprīlim

Apstiprināta Ādažu novada Attīstības programmas un aktualizētās stratēģijas 1.redakcija, aprīlī sāksies sabiedriskā apspriešana

.

gaujas delta FTG9672 35 Mb 1200Noslēgusies Ādažu novada Attīstības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – Attīstības programma) 1.redakcijas izstrāde. Jau ziņots, ka kopš 2020.gada jūlija Ādažu novada dome sadarbībā ar Carnikavas novada domi izstrādāja jaunā Ādažu novada vidējā termiņa plānošanas dokumentu – attīstības programmu, kurā ir pamatoti un noteikti pasākumi, lai sekmētu ilgtspējīgu jaunā novada attīstību un uzlabotu iedzīvotāju dzīves kvalitāti turpmākajiem septiņiem gadiem.

Būvdarbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” sākas arī Ceriņu ielā; noteikti satiksmes ierobežojumi

.

Komunalservisa eka 8663Jau vēstīts, ka martā sākti ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves darbi projektā “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta”, kas turpināsies līdz 2022.gada jūnijam. Marta beigās un aprīlī notiks ūdensvada tīklu izbūves darbi Ceriņu ielā, tādēļ īpašumiem šajā ielā būs ierobežota piekļuve ar autotransportu (sk. shēmu).
Share on Facebook Tweet