Carnikavas novadam 25: piedalies foto akcijā "Es un mans novads – toreiz un tagad"

.

Foto akcija novadam 25 800Šī gada 2. aprīlī aprit 25 gadi, kopš Carnikavas novads kļuvis par patstāvīgu teritoriālu vienību pēc atdalīšanās no toreizējās Ādažu pagasta teritorijas. Šo novada jubileju kopīgi nosvinēsim Carnikavas XVI Nēģu svētkos, bet līdz tam aicinām novadniekus pārskatīt savus foto albumus un piedalīties foto akcijā – konkursā "Es un mans novads – toreiz un tagad".

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

.

Domes eka 800Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 5. punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu fiziskai personai A.S.

Kā rīkoties, ja krastā izskalots ronēns?

.

Roni plakats  800Iestājoties pavasarīgākiem un siltākiem laika apstākļiem, jūrmalas piekrastē varētu tikt izskaloti roņu mazuļi. Diemžēl cilvēki nezināšanas dēļ bieži cenšas "palīdzēt" dzīviem, veseliem ronēniem, kuriem nav nepieciešama cilvēka iejaukšanās viņu dabiskajā procesā.