Radošās nodarbībās bērniem iespēja satikt bērnu grāmatu autorus un radīt pašiem savus stāstus

.

nometne nakotnes iela apgrieztsŠī gada 9., 11. un 13. jūlijā ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu Carnikavas pamatskolā un parkā norisināsies trīs dienu izzinošas radošas nodarbības projekta “Rakstnieks parkā” ietvaros bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem. Projekta mērķis ir piedāvāt skolas vecuma bērniem un viņu ģimenēm interesantā veidā iepazīt latviešu bērnu grāmatu autorus un viņu darbus, raisīt kopā būšanas prieku ar lasīšanu.

Parakstīta vienošanās par novadā piecu objektu izveidi un attīstību

.

IMG 076229. jūlijā Carnikavas novada dome parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Vidzemes piekrastes kultūras un dabas mantojuma iekļaušana tūrisma pakalpojumu izveidē un attīstībā – “Saviļņojošā Vidzeme”” (Nr.5.5.1.0/17/006) īstenošanu. Projektā piedalās Carnikavas, Saulkrastu, Limbažu un Salacgrīvas novadu pašvaldības. Carnikavas novada dome ir vadošais partneris.

Sākas pieteikšanās pašvaldības līdzfinansējumam par pieslēgšanos centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai

.

Dome vasara1 800Šī gada 22. jūnijā stājās spēkā Carnikavas novada domē 21. martā apstiprinātie “Saistošie noteikumi par Carnikavas novada pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai” Nr.SN/2018/3. Tie ir publicēti pašvaldības mājaslapā ŠEIT (sk., sākot no 13.lpp.), kā arī pieejami novada domē Stacijas ielā 5, Carnikavā.

Lasiet "Carnikavas Novada Vēstis" 2018. gada jūlija numuru

.

FB julijs 2018Tajā publicēta informācija par kārtējiem pieņemtajiem domes lēmumiem, kā arī plašāki skaidrojumi par atsevišķiem no tiem. Kā allaž, apkopota informācija par aktualitātēm izglītības, kultūras un saimnieciskajā jomā un vēstīts par novada sportistu sasniegumiem.