Vietnē likumi.lv pieejams Administratīvās atbildības ceļvedis

.

likumiLai palīdzētu orientēties jaunajā administratīvās atbildības regulējumā, oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Tieslietu ministriju vietnē likumi.lv  izveidojis administratīvās atbildības ceļvedi. Elektroniski pieejamais ceļvedis radīts ar mērķi informēt soda piemērotājus un iedzīvotājus, kuri pēc šā gada 1. jūlija saskarsies ar administratīvo pārkāpumu vai pats to būs izdarījis.

Līdz 11. februārim iespēja pieteikties deinstitucionalizācijas projektam

.

Carnikavas novada pašvaldības sociālais dienests projekta "Deinstitucionalizācija un sociālie pakalpojumi personām ar invaliditāti un bērniem" ietvaros līdz aicina 11. februārim Carnikavas novadā deklarētās personas ar garīga rakstura traucējumiem un vecākus, kuriem ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri nav izvērtēti projekta 1. kārtā, pieteikties projekta izvērtēšanai bezmaksas sociālo rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.