Drukāt

Projekta Coast4us ("Piekraste mums") dokumentācija

.

Interreg Centrālbaltijas programmas projekta Coast4us (Piekraste mums) ietvaros veikta novada sociāli ekonomiskā analīze, ziņojumu skatīt ŠEIT.
 
Iedzīvotāju aptaujas rezultātu ziņojums

Carnikavas novada Garupes ciema attīstības plāns 2020.-2024. gadam. Noslēguma redakcija