Drukāt

Ūdenssaimniecības attīstība 19 Austrumlatvijas upju baseinu pašvaldībās, 2.kārta, Carnikava

Komunalserviss eka 800Projekta īstenošanas laiks: no 2008.gada novembrim līdz 2011.gada augustam.
Projekta finansējums: 5 252 717,89 LVL, no kuriem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 3 343 243,74 LVL, valsts budžeta finansējums - 358 583,82 LVL.

Projekta iesniedzējs: Carnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss".
Projekta mērķis: Ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana. Ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Projekta ietvaros veiktas šādas aktivitātes:
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Pļavu, Lapu, Ziedu, Vēju, Līču, Stacijas, Jūras, Kalmju, Jasmīnu, O.Vācieša, Tulpju, Garā, Rožu, Zušu ielās un Liepu alejā (kopējais garums ~ 5,5 km).

- Kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana Pļavu, Ziedu, Klusā, Lībiešu, Gaujas, Lapu, Vecgaujas, Vēju, Smilšu, Nēģu, Lašu, Kalmju, Jasmīnu, O.Vācieša, Tulpju, Zušu, Garā, Rožu, Liepu, Mežrožu, Ceriņu, Robežu, Līduma ielās un Liepu alejā (kopējais garums ~ 12,0 km).

- Carnikavas ūdensgūtnes rehabilitācija Dārznieku ielā 5.

- Carnikavas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Laivu ielā 12.

Kohezijas fonds   ES liels

Share on Facebook Tweet