Drukāt

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta. Noslēgusies būvprojekta izstrāde

.

Udensvada akaPašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss" informē, ka saskaņā ar 2017. gada 16. novembrī noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” Nr. 5.3.1.0/17/I/017 tiek turpināta ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā.
Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ūdensvada un kanalizācijas tīklus Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās.
 
Būvdarbus paredzēts sākt 2018. gada otrajā pusē, izbūvētos ūdensvada un kanalizācijas tīklus plānots nodot ekspluatācijā līdz 2019. gada decembrim.
 
Projekta kopējās izmaksas lēstas līdz 1 528 555,62 eiro, no kuriem 409 360 eiro ir Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums.
 
Projekts tiek īstenots, pamatojoties uz Ministru kabineta 2016. gada 21. jūnija noteikumiem Nr.403 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” īstenošanas noteikumi”.
 
Uz doto brīdi ir noslēgusies būvprojekta izstrāde. Būvdarbu iepirkums tiks izsludināts līdz 31.10.2018.

ES kohezijas un strukturfondi