Drukāt

Izsludina būvdarbu iepirkumu ūdenssaimniecības pakalpojumu Carnikavā tālākai attīstībai

Komunalserviss ekaPašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss” izsludina būvdarbu iepirkumu projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros.

Finansējuma saņēmējs: Carnikavas novada pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”, reģ Nr. 90001691745, adrese: Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, Tālr.: +371 67993705, Fakss: +371 67993706.

Projekta, kura ietvaros tiek veikta iepirkuma procedūra, nosaukums un numurs: “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” , Līguma Nr.5.3.1.0/17/I/017.

Iepirkuma procedūras nosaukums: „Būvdarbi projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” ietvaros”, Identifikācijas Nr. PA”Carnikavas Komunālserviss” 2018/30/KF

Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūves būvdarbi Mazajā Gaujas, Līņu, Mazajā Lašu, Vimbu, Mežrožu, Ceriņu, Draudzības, Ludmilas Azarovas, Bišu, Jāņa, Viestura, Īsā, Cīrulīšu, Kokgaujas, Dambja un Rūpnieku ielās saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Būvprojektu.

Iepirkuma procedūras dokumentu pieejamība: Nolikumu iespējams saņemt un iepazīties līdz 2019.gada 7.janvārim plkst.10:00 Stacijas ielā 7, Carnikavā, vai lejupielādēt elektroniskā formā Pasūtītāja tīmekļvietnē: http://carnikava.lv/pasvaldiba/publiskie–iepirkumi/carnikavas–komunalserviss/sabiedrisko–pakalpojumu–sniedzeja–iepirkumi

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Piedāvājumus var iesniegt p/a „Carnikavas Komunālserviss”, Stacijas ielā 7, 1 stāvā, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV–2163 līdz 2019.gada 7.janvārim, plkst. 10.00.

ES Dtrukturfondi kohezija