Drukāt

Projektā “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Carnikavas novadā turpinās pludmales labiekārtošana

IMG 8845Carnikavas novada pašvaldība turpina labiekārtot pludmali, lai novada iedzīvotājiem un viesiem tajā būtu patīkami atrasties un pavadīt savu brīvo laiku.

Projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” ietvaros ir izgatavotas un Carnikavas pludmalē izvietotas divas pārģērbšanās kabīnes. Projekta mērķis ir īstenot jūras piekrastes joslas apsaimniekošanu, nodrošinot tajā labu vides kvalitāti - iedzīvotājiem, atpūtniekiem, tūristiem kvalitatīvu, tīru, drošu vidi un pludmales pieejamību, un veicināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos.

Projekta realizācijas rezultātā jūras piekrastes joslā tiks uzlabota tās vides kvalitāte, veicināta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanās, nodrošināti apstākļi drošai atpūtai sakoptā vidē, pieaugusi cilvēku apmierinātība ar piekrastes pieejamību, labiekārtojumu, drošību un sanitāro prasību nodrošinājumu.

Projekta īstenošanas kopējās izmaksas ir 6509,08 eiro (ar PVN).

Nacionālas nozīmes projekta “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” (reģ. nr. 1-08/2/2020 ) vadošais partneris ir Latvijas Pašvaldību savienība (LPS). Projekts tiek realizēts ciešā sadarbībā ar visām Baltijas jūras un Rīgas līča piekrastes pašvaldībām vai to institūcijām.

Projektā piedalās šādas pašvaldības vai to iestādes: Carnikavas, Engures, Dundagas, Grobiņas, Jūrmalas, Liepājas, Limbažu, Mērsraga, Nīcas, Pāvilostas, Rojas, Rucavas, Salacgrīvas, Saulkrastu un Ventspils novadi, Ventspils pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, Rīgas pilsētas Ziemeļu un Pārdaugavas izpilddirekcijas u.c. Projekta kopējais budžets – 199 988 eiro.

LPS Vides pasva