Drukāt

E-Guess "Eiropa Pilsoņiem"

E guess Eiropa pilsoniemProjekta īstenošanas laiks: 01.10.2011. - 31.10.2013.
Projekta finansējums: 5750,00 EUR no programmas „Eiropa Pilstoņiem" (Europe for Citizens programme).
 
Projekta iesniedzējs: Comune di Tricase (Itālija), Carnikavas novada pašvaldība ir viens no 12 projekta partneriem.
 
Projekta mērķis: sadarbība tīkla veidošana Eiropas Savienības stratēģijas 2020. gadam mērķu sasniegšanas veicināšanai. Projekta ietvaros tiek veikta padziļināta iepazīšanās ar situāciju projekta dalībvalstīs un partnerpašvaldībās jauniešu politikas, mobilitātes, jaunu prasmju un iemaņu apgūšanas iespēju, nodarbinātības un citās jomās.
Notiks pieredzes apmaiņas pasākumi, kopīgu turpmāko starptautisko projektu plānošana un sadarbības tīkla veidošana. Divu gadu laikā notiks 10 partneru tikšanās (semināri, apaļā galda konferences), kā arī tiks īstenotas Eiropas Brīvprātīgo gadam (2011. gads) un Eiropas aktīvas novecošanas gadam (2012. gads) veltītas aktivitātes.
 
E-guess