Drukāt

Carnikavā notiks laivu piestātnes būvniecība

Vides dienests informē, ka nekustamajā īpašumā "Ancītes" (kadastra Nr. 8052 002 0863 un 8052 002 1696), Carnikavas novadā notiks laivu piestātņu būvniecībai un teritorijas labiekārtošana.
Laivu piestātnē paredzētas vietas 27 laivām, teritorijas labiekārtošana, kā arī Gaujas upes krasta nostiprināšana ar PVC rievpāļu atbalstsienu 160 m garumā.
Drukāt

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta

Udensvada akaPašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss" informē, ka saskaņā ar 2017. gada 16. novembrī noslēgto līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par līdzfinansējuma piešķiršanu projektam “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Carnikavā, III kārta” Nr. 5.3.1.0/17/I/017 tiek turpināta ūdenssaimniecības attīstība Carnikavā.
Share on Facebook Tweet