Drukāt

Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība

Lilaste udenssaimnieciba1Projekta īstenošanas laiks: no 2015.gada jūnijam līdz 2015.gada oktobrim.

Projekta finansējums: 632 190,49 EUR, no kuriem 361 373,61 EUR ir Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansējums.


Projekta mērķis: Uzlabot ūdensapgādi, notekūdeņu savākšanas un notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, kā arī paplašinātu šo pakalpojumu pieejamību

Projekta ietvaros veiktās aktivitātes: Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Ziemeļu ielā, rekonstruētas esošās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, artēziskais urbums, kā arī izbūvēta otrā pacēluma sūkņu stacija un dzeramā ūdens rezervuāri.
 
ERAF visilogo CFLA