Drukāt

Aicinām piedalīties aptaujā par Dabas parku «Piejūra»

.

DSC 0008Projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra” (Natura 2000 vieta) ietvaros tiek veikta aptauja, lai uzzinātu, kādas ir Dabas parka “Piejūra” apmeklētāju un tuvāko teritoriju iedzīvotāju intereses dabas parkā un kā parka apmeklētāji vērtē tā nozīmīgumu un vērtības.
Drukāt

Dabas parkā “Piejūra” norit biotopu aizsardzības un antropogēnās noslodzes samazināšanas pasākumi

.

Smilgas lietusLai saudzētu dabas parka “Piejūra” vērtības, Carnikavas un Rīgas administratīvajās teritorijās tiek īstenots Eiropas Savienības (ES) finansēts programmas LIFE CoHaBit projekts “LIFE CoHaBit: Piekrastes biotopu aizsardzība Dabas parkā “Piejūra””, kura mērķis ir uzlabot piekrastes biotopu kvalitāti, izvēloties piemērotas to apsaimniekošanas metodes. Dabas parks “Piejūra” atrodas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000.