Rakstos

Drukāt

Grozījumi likumā paredz pensiju pieaugumu vairākām pensionāru grupām

.

rawpixel 795654 unsplashSaeima veikusi grozījumus Pensiju likumā un, sākot no šī gada 1. jūlija, daļai pensionāru ir paaugstināts piemaksas apmērs, turklāt arī pensiju indeksācija 1. oktobrī daļai pensionāru būs lielāka, jo tiks ņemts vērā viņu darba stāžs.


No 1. jūlija paaugstinātas piemaksas pie pensijas apmēra par vienu darba stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. Tas skar tos seniorus, kas līdz šim datumam sasniedza vecuma pensijai nepieciešamo vecumu un viņiem tāpēc tika piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija. Līdz šim par vienu nostrādāto darba gadu maksāja vienu eiro, bet kopš 1. jūlija tie ir 1,5 eiro par katru nostrādāto gadu. Turklāt Saeima lēma, ka piemaksas paaugstinājums attieksies arī uz senioriem, kas pensijā devās 1996. gadā. Arī viņi saņems piemaksu – 1,5 eiro par katru nostrādāto darba gadu, kas bijis līdz 1995. gada 31. decembrim.

Līdz šim, veicot indeksāciju, tika ņemta vērā inflācija un puse no reālā iemaksu algu summas pieauguma. No šī gada oktobra turpmāk cilvēkiem ar darba stāžu no 30 līdz 39 gadiem un pensijām, kas piešķirtas par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos, vecuma pensijas indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un 60% no algu summas reālā pieauguma. Ja darba stāžs ir 40 un vairāk gadu, tad pensiju indeksēs ar patēriņa cenu indeksu un 70% no iemaksu algu summas reālā pieauguma. Īsāk sakot, jo lielāks būs pensionāra darba stāžs, jo lielāka būs viņa pensijas indeksācija oktobrī.
 
Jaunie grozījumi paredz, ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā pārdzīvojušais laulātais, kurš arī ir Latvijas vecuma, invaliditātes un speciālās valsts pensijas saņēmējs, vienu gadu pēc laulātā nāves varēs saņemt pusi (50%) no sava mirušā laulātā pensijas, ieskaitot piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada beigām. Atraitnim vai atraitnei būs par to jāiesniedz pieprasījums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā.
 
Šis gadu ilgais pabalsts pensionāru atraitņiem stāsies spēkā nākamā gada 1. janvārī un attieksies uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra. Tāpat jāņem vērā, ka šāds pabalsts neattieksies uz šķirtiem pāriem vai pāriem, kuri nedzīvo oficiālā laulībā.
 
Un vēl – iepriekš likums noteica, ka pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju apmērā, neieskaitot piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada beigām. Taču Saeimā pieņemtie grozījumi Pensiju likumā nosaka, ka no nākamā gada 1. janvāra apbedīšanas pabalstu izmaksās, ieskaitot pie pensijas piešķirto piemaksu par apdrošināšanas stāžu līdz 1995. gada beigām. Arī šīs izmaiņas attieksies uz gadījumiem, kad pensijas saņēmēja nāve iestājusies pēc 2019. gada 1. janvāra.

Pēc Labklājības ministrijas informācijas