Rakstos

Drukāt

Intervēs Carnikavas un Saulkrastu novadu piekrastes zvejniekus un digitalizēs viņu stāstus

.

jura kapasCarnikavas un Saulkrastu novados uzsākta projekta “Vidzemes piekrastes zvejas tradīcijas un nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un popularizēšana”, kuru projekta sadarbības partneri ir biedrība “Sernikon” un biedrība “Jūrkante”.
 
Projekta laikā notiks novadu piekrastes zvejnieku pieredzes stāstu/interviju ierakstīšana un digitāla rīka izstrāde, kurā tiks publicēti gan projekta laikā iegūtie stāsti, gan 3D formātā publicēti novadu ar zveju saistīti kultūras un tūrisma objekti.
 
Projekta laikā liela uzmanība tiks pievērsta paaudžu mijiedarbībai, kur zvejnieku pieredzes stāsti un prasmes tiks nodotas novadu jaunai paaudzei – jauniešiem, kas mācās skolā. Projekta partneri plāno popularizēt gan ar jūru saistīto kultūras mantojumu, gan iedrošināt jauniešus pievērsties zvejnieka profesijai. Nozīmīgu devumu izstrādātais digitālais rīks sniegs arī novadu tūrisma potenciāla popularizēšanai, kur ikviens novadu viesis mūsdienīgā veidā spēs izzināt novadu vēsturi un cilvēkus, kā arī veicināt kultūrvēsturisko objektu apmeklējumu skaitu.
 
Projekta veiksmīgai īstenošanai nozīmīga ir ieinteresēto pušu iesaiste, tāpēc uz sadarbību īpaši aicinām gan Carnikavas novadpētniecības centru, Saulkrastu tūrisma centru, Saulkrastu vidusskolu un Zvejniekciema vidusskolu.
 
Ikviens interesents ir aicināts izteikt savu viedokli par projektu un tā aktivitātēm, rakstot uz e- pasta adresi .
 
Aicināti sekot biedrības aktivitātēm arī "Sernikon" mājaslapā un Facebook kontā. Klātienē gan par projektu, gan biedrības darbu var uzzināt piedaloties tikšanās reizēs ar iedzīvotājiem – 28. februārī Kalngalē, 7. martā Zvejniekciemā, 14. martā Carnikavā un 21. martā Saulkrastos.
 
Projektu finansē Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds.