Rakstos

Drukāt

Kalngales un Garciema iedzīvotāji aicināti uz sarunām ar Partnerību Sernikon

.

sernikon tiksanas kalngale28. februārī plkst. 18.00 tikšanās ar Partnerības Sernikon pārstāvjiem Madaru Zamarinu un Āri Ādleru, lai runātu par LEADER projektu iespējām, veidiem, kā iesaistīties biedrības darbā, un kā uzlabot savas dzīvesvietas vidi. Sarunas ar Partnerību notiks Brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis”, Cīruļu ielā 10, Kalngalē.

Sarunā aicināti piedalīties visi interesenti, kam dzīve, darbs vai atpūta saistīta ar Kalngali vai Garciemu. Tā kā viena no būtiskākajām iedzīvotājus saistošākajām tēmām ir finansējuma piesaiste, aicinām uz pasākumu tos iedzīvotājus un uzņēmējus, kam jau ir ideja projekta izstrādei (būs iespēja iepazīties ar projektu finansēšanas nosacījumiem), kā arī tos, kam vēl nav konkrēta projekta, bet ir vēlme iesaistīties attīstības procesos.
 
Līdz šim biedrība Sabiedrības Virzītas Vietējās attīstības ietvaros atbalstījusi tādus projektus kā apartamentu viesnīcas izveide Saulkrastos, medicīnas būvniecības būvniecība Carnikavā, Aprīkojuma iegāde orientēšanas aktivitātēm, publiskās infrastruktūras attīstība, baznīcas fasādes atjaunošana un citi projekti.

PPP biedrība “Sernikon” ir 2009. gadā dibināta organizācija, lai (1) veicinātu un atbalstītu sabiedrības iesaistīšanos teritorijas attīstībā, (2) izstrādātu un realizētu stratēģiju ilgtspējīgai novadu attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus, (3) attīstītu sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Biedrības darbības teritorijas attīstību.

Vairāk par Partnerību “Sernikon” var uzzināt biedrības mājaslapā, rakstot uz e- pasta adresi  vai zvanot pa tālr. 20044241, vai biedrības oficiālajā Facebook kontā.