Rakstos

Drukāt

Vietnē likumi.lv pieejams Administratīvās atbildības ceļvedis

.

likumiLai palīdzētu orientēties jaunajā administratīvās atbildības regulējumā, oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” sadarbībā ar Tieslietu ministriju vietnē likumi.lv  izveidojis administratīvās atbildības ceļvedi. Elektroniski pieejamais ceļvedis radīts ar mērķi informēt soda piemērotājus un iedzīvotājus, kuri pēc šā gada 1. jūlija saskarsies ar administratīvo pārkāpumu vai pats to būs izdarījis.
 
Šobrīd administratīvie sodi ir noteikti Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā, savukārt no 2020. gada 1. jūlija administratīvie pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi būs iekļauti nozaru tiesību aktos – likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos.

Piemēram, administratīvo atbildību par pārkāpumiem ceļu satiksmē nosaka Ceļu satiksmes likums, bet par pārkāpumiem ugunsdrošības jomā – Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums. Savukārt administratīvās atbildības pamatnoteikumus, administratīvā pārkāpuma procesa norisi, sodu izpildi un starptautisko sadarbību administratīvā pārkāpuma procesā regulēs Administratīvās atbildības likums.

Kopumā administratīvā atbildība  paredzēta vairāk nekā 100 likumos un pašvaldību saistošajos noteikumos. Administratīvās atbildības ceļvedī  apkopoti visi likumi, kā arī vietnes likumi.lv datubāzē pieejamie pašvaldību saistošie noteikumi, par kuru pārkāpšanu persona ir saucama pie administratīvās atbildības.

Tiesību akti ceļvedī ir grupēti arī pēc veida – likumi vai pašvaldību saistošie noteikumi. Ir iespēja atlasīt arī konkrētas pašvaldības saistošos noteikumus.

Pēc LV portāla informācijas (LV portāls. Vietnē likumi.lv pieejams Administratīvās atbildības ceļvedis . LV portāls, 06.02.2020. Pieejams: https://lvportals.lv/norises/312915-vietne-likumi-lv-pieejams-administrativas-atbildibas-celvedis-2020)