Rakstos

Drukāt

Dome nolemj tiesā celt prasību pret pašvaldības izpilddirektoru

.

stacijas 5 800Šī gada 7. maijā notika domes ārkārtas sēde, kurā dome nolēma celt prasību tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu ar pašvaldības izpilddirektoru Raimondu Garenčiku.
 
Šādu lēmumu dome pieņēma saistībā ar šī gada 14. aprīlī domē saņemto informāciju no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) par to, ka R.Garenčiks, savienojot valsts amatpersonas amatu ar neatļautu amatu SIA „RG autotransports" no 2013. gada 1. jūlija līdz 2014. gada 2. februārim, nav ievērojis valsts amatpersonai noteiktos amata savienošanas ierobežojumus. Ievērojot to, KNAB pieņemts lēmums, saskaņā ar kuru R. Garenčiks ir saukts pie administratīvās atbildības un sodīts ar naudas sodu. 
 
Dome arī ņēma vērā, ka R. Garenčiks nav aizpildījis valsts amatpersonas deklarāciju par 2013. gadu atbilstoši likuma prasībām. Pamatojoties uz to, dome atzina, ka šāda rīcība nav savienojama ar pašvaldības izpilddirektora amatu, un tas ir pamats prasības celšanai tiesā par darba tiesisko attiecību izbeigšanu. Jāpiemin, ka šādā gadījumā darba tiesiskās attiecības var tikt izbeigtas nevis ar darba devēja uzteikumu, kas iespējams tikai Darba likuma 101.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos, bet gan ar tiesas spriedumu.