Rakstos

Drukāt

Domē apstiprināts pašvaldības budžets 2015.gadam

.

Budzets izdevumiCarnikavas novada domē ar 2014. gada 16. decembra ārkārtas domes sēdes lēmumu ir apstiprināts pašvaldības budžets 2015. gadam.
 
Kopumā 2015. gada budžets ir veidots saskaņā ar Carnikavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju, un nākamajā gadā par prioritāti ir noteikta novada infrastruktūras sakārtošana – apgaismojums, ceļi un ielas, kas ir vitāli svarīgi iedzīvotājiem, un šim mērķim budžetā atvēlēti EUR 700 000, no kuriem daļa ir aizņēmums Valsts kasē.
 
"Lielāka aktivitāte, kas saistīta ar infrastruktūras sakārtošanu, nākamajā gadā būs Garciemā, tomēr kopumā attīstība notiks visos novada ciemos," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Kopumā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi un izdevumi 2015. gadā noteikti EUR 13 460 732 apmērā, bet speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi – EUR 41 851. Salīdzinot ar 2014. gadu, nākamā gada pašvaldības budžets ir plānots ar gandrīz 500 tūkstošu eiro pieaugumu.
 
D.Jurēvica norāda, ka budžeta finanšu līdzekļu pieaugums Carnikavai salīdzinājumā ar citām pašvaldībām Latvijā ir neliels. "Mēs kā donora pašvaldība esam spiesti novirzīt ievērojamus līdzekļus citām, trūcīgajām pašvaldībām finanšu izlīdzināšanas fondā. Kopumā valdība, veicot budžeta sadali starp pašvaldībām, mums faktiski trīs reizes ir samazinājusi finanšu līdzekļus nākamā gada budžetā un to nav kompensējusi," skaidro priekšsēdētāja.
 
Neskatoties uz to, arī nākamgad turpināsies uzsāktais novada attīstības kurss. Gaujas labajā krastā turpināsies uzsāktā dambja būvniecība, un šī projekta ietvaros tiks apgūti 2,3 miljoni eiro. Investīcijas aptuveni 180 tūkstošu eiro apmērā tiks ieguldītas Lilastes ūdenssaimniecības rekonstrukcijā, kā arī tiks pabeigts darbs pie O.Vācieša piemiņas vietas labiekārtošanas, lai jau pavasarī to varētu atklāt.
 
Par prioritāti pašvaldībā ir noteikta arī izglītības joma, un nākamā gada budžetā paredzēti 135 tūkstoši eiro vērienīgiem pamatskolas rekonstrukcijas darbiem, lai esošo ēku padarītu modernāku un atbilstošu mūsdienu prasībām. Pamatskolā plānots arī izveidot trenažieru zāli, lai tā būtu pieejama visiem interesentiem.
 
Vēl 70 tūkstoši eiro atvēlēti Carnikavas pamatskolas piebūves projektēšanai, lai nākotnē tur varētu paredzēt klases vidusskolai, bērnudārza piebūves projektēšanai, lai to varētu apmeklēt iespējami vairāk mūsu novada bērni, kā arī Carnikavas Mūzikas un mākslas skolas paplašināšanai.
 
Tā kā šogad pašvaldība savā valdījumā pārņēma jūras piekrastes joslu un publiskos ūdeņus, ir rekonstruēts arī aizsargdambis Gaujas kreisajā krastā, budžetā ir paredzētas investīcijas tehnikas iegādei, lai visas šīs teritorijas varētu atbilstoši apsaimniekot un novads kļūtu arvien sakoptāks.
 
2015. gadā ir ieplānoti līdzekļi, lai varētu nojaukt vecās stadiona tribīnes un veikt stadiona rekonstrukcijas projektēšanas darbus. Tāpat finansējums paredzēts Carnikavas tirgus laukuma un Garciema atpūtas parka projektēšanai. Nākamgad tiks veikta arī Mežgarciema detālplānojuma izstrāde, lai nākotnē šī teritorija sadarbībā ar Latvijas Organiskās sintēzes institūtu varētu kļūt par lielisku platformu uzņēmējiem, kas nodrošinās ražošanu ar augstu pievienoto vērtību.
 
Ar pilnu Carnikavas novada domes priekšsēdētājas Daigas Jurēvicas ziņojumu par novada ekonomisko un sociālo situāciju, kā arī pašvaldības uzdevumiem 2015. – 2017. gadam iespējams iepazīties: ŠEIT
Share on Facebook Tweet