Rakstos

Drukāt

Carnikavas novada domē jurista un iepirkumu speciālista vakance

.

Dome 600Carnikavas novada pašvaldība aicina pieteikties uz jurista un iepirkuma speciālista amatiem.
 
Jurists (nepilns darba laiks)
Darba pienākumi:
- izstrādāt dažādus juridiskus dokumentus (lēmumu projektus, līgumus, rīkojumus, administratīvos aktus, saistošos noteikumus, normatīvos aktus u.c. dokumentus), kā arī izvērtēt citu pašvaldības administrācijas struktūrvienību un pašvaldības iestāžu sagatavoto juridisko dokumentu projektus;
- sniegt juridiskas konsultācijas pašvaldības administrācijas un iestāžu darbiniekiem, vadībai, deputātiem;
- izstrādāt un sniegt vienotus metodiskos norādījumus juridisku dokumentu izstrādē un noformēšanā;
- veikt citus līdzīga satura pienākumus.
 
Prasības kandidātiem:
- augstākā juridiskā izglītība (vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar zināšanām pašvaldības darbā);
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- normatīvo aktu pārzināšana, spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
- spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
Darba laiks: 20 stundas nedēļā (0,5 slodze).
Darba attiecību uzsākšanas vēlamais laiks: līdz 2016.gada 25.janvārim.
 
Iepirkumu speciālists (nepilns darba laiks)
Darba pienākumi:
- Izstrādāt iepirkumu dokumentāciju, ar iepirkumu saistītās sarakstes un citu dokumentu projektus;
- veikt Iepirkuma komisijas kontaktpersonas funkcijas, konsultēt jautājumos, kas saistīti ar iepirkumiem, protokolēt komisijas sēdes;
- kārtot Iepirkuma komisijas lietvedību, nodrošināt Iepirkuma dokumentu nodošanu arhīvā, izstrādāt un atjaunot Iepirkumu procedūras kārtību pašvaldībā;
- pārstāvēt Iepirkuma komisiju visās valsts un pašvaldību institūcijās, tiesu u.c. iestādēs;
- nodrošināt iepirkumu publikāciju ievietošanu pašvaldības un Iepirkuma uzraudzības biroja mājaslapās.
- izstrādāt un atjaunot iepirkumu procedūras kārtību pašvaldībā;
- veikt citus līdzīga satura pienākumus.
 
Prasības kandidātiem:
- augstākā izglītība ekonomikā, grāmatvedībā, tiesību vai vadības zinātnēs (vēlams, lai izglītība būtu papildināta ar speciālajām zināšanām publisko iepirkumu jomā);
- Publisko iepirkumu likuma un ar to saistīto normatīvo aktu pārzināšana;
- pieredze publisko iepirkumu jomā, ES projektu iepirkumu organizēšanā;
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- spēja metodoloģiski pareizi atrast, analizēt un piemērot tiesību normas;
- spēja argumentēt un izklāstīt juridiskos slēdzienus;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes, spēja ātri novērtēt situāciju un pieņemt pamatotus lēmumus;
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.
 
Darba laiks: 20 stundas nedēļā (0,5 slodze).
Darba attiecību uzsākšanas vēlamais laiks: līdz 2016.gada 25.janvārim.
 
Papildus informācija: iespējama jurista un iepirkumu speciālista amatu savienošana.
 
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) ar norādi „Jurists" un/vai "Iepirkumu speciālists" līdz 2016. gada 13. janvārim plkst. 16:30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 67993388, 67993545.
Share on Facebook Tweet