Rakstos

Drukāt

Dome neslēgs līgumu ar SIA "ESTA B" par zemesgabala nomu transportlīdzekļu novietošanai

.

Domes eka 2016 800Šī gada 3. jūnijā novada dome pieņēma lēmumu neslēgt nomas līgumu pašvaldības transportlīdzekļu novietošanai ar iznomāšanas pretendentu SIA "ESTA B" par nekustamā īpašuma Rīgas iela 18, Carnikava sastāvā ietilpstoša zemesgabala daļu 784 m² platībā par piedāvāto nomas maksu 0,40 EUR par vienu kvadrātmetru zemes mēnesī, papildus PVN.
 
Minētais zemesgabals atrodas pašvaldības administratīvo ēku (Stacijas ielā 5 un Stacijas ielā 7) tiešā tuvumā. Šāds lēmums pieņemts, jo, izdarot lietderības apsvērumus, dome secinājusi, ka pašvaldības transporta līdzekļu novietošanai jārod risinājumu ar mazāku finanšu līdzekļu izlietojumu un nav lietderīgi slēgt zemes nomas līgumu ar minēto pretendentu.
 
Ar pilnu domes lēmumu var iepazīties: ŠEIT.