Rakstos

Drukāt

Izsludināta pieteikšanās vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļu amatiem

.

velesanas1Carnikavas novada vēlēšanu iecirkņu darbības nodrošināšanai nepieciešams 21 vēlēšanu iecirkņu komisiju loceklis, līdz ar to izsludinām pieteikšanos uz šiem amatiem.
 
 
2017. gada 3. jūnijā visā Latvijā notiks pašvaldību vēlēšanas un Carnikavas novadā darbosies trīs vēlēšanu iecirkņi. 779. iecirknis būs atvērts Carnikavas pamatskolā (Jūras ielā 1), 960. iecirknis darbosies Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis" (Cīruļu ielā 10), un 970. iecirknis – kafejnīcas "Ievas" telpās pie Gaujas dzelzceļa stacijas.
 
1. Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņu komisijās ir:
- reģistrētajām politiskajām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām;
- ne mazāk kā 10 vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa);
- attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas loceklim.
 
2. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisiju loceklis darbam iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.
 
3. Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju:
- kurš prot latviešu valodu;
- kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība;
- kurš nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai;
- kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās republikas pilsētas domes vai novada domes deputāts;
- kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis;
 
4. Pieteikums katram kandidātam sagatavojams uz speciālas veidlapas, kas ir atrodama Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas www.cvk.lv sadaļā "Normatīvie dokumenti" vai izdrukātā veidā Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (KAC) un iesniedzams turpat KAC aizlīmētā aploksnē ar uzrakstu „Carnikavas novada vēlēšanu komisijai" no 2017. gada 27. februāra līdz 10. martam.
 
- ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās lēmējinstitūcijas lēmuma, norādot lēmuma pieņemšanas vietu, datumu. Ja attiecīgajā republikas pilsētā vai novadā politiskā partija vai to apvienība izvirza vairākus kandidātus, tā no attiecīgā lēmuma var iesniegt vienu izrakstu, kurā norādīti visi izvirzītie kandidāti;
- ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.
 
5. Iecirkņa komisijas locekļus ievēlē Carnikavas novada vēlēšanu komisija. Carnikavas novada vēlēšanu komisija pārbauda, vai pieteiktie kandidāti atbilst šajā paziņojumā noteiktajām prasībām, un balso par izvirzītajiem kandidātiem. Par ievēlētiem uzskatāmi tie kandidāti, kas saņēmuši visvairāk balsu, turklāt balsu skaits nedrīkst būt mazāks par klātesošo komisijas locekļu absolūto balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja balss.
 
6. Iecirkņu komisiju priekšsēdētājus un sekretārus ieceļ no ievēlēto iecirkņa komisijas locekļu vidus Carnikavas novada vēlēšanu komisija.
 
Carnikavas novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Sanita Pundiņa
Tālr. 28356344, 67992303