Rakstos

Drukāt

Carnikavas Komunālserviss mutiskā izsolē pārdod frontālo iekrāvēju

.

IzsoleCarnikavas novada pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" atklātā mutiskā izsolē par eiro ar lejupejošu soli pārdod kustamo mantu – universālo pašgājējmašīnu (frontālo iekrāvēju) Volvo BL71, izlaiduma gads – 2005.
 
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija līdz 2017. gada 30.maijam plkst. 14.00 aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" telpās Stacijas ielā 7, Carnikavā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 (piektdienās līdz plkst. 14.00) vai sūtot pieteikumu uz e-pastu: . Ar izsoles noteikumiem var iepazīties ŠEIT.
 
Informācija par tehnisko stāvokli un pieteikšanās izsolāmās mantas apskatei tās atrašanās vietā (Laivu ielā 12, Carnikavā), zvanot pa tālr. 28352444, kontaktpersona – Aleksandrs Ralovecs.
Izsole notiks 2017. gada 31. maijā plkst. 10.00 aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" telpās, Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā.
 
Izsolāmās mantas nosacītā cena (sākumcena) – 10 890,63 EUR bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN 21%). Nodrošinājums 1089,06 EUR pirms izsoles jāiemaksā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" kontā Nr. LV28HABA0551029413114, AS Swedbank.
 
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, piedāvātā augstākā cena par nosolīto mantu, atrēķinot iemaksātā nodrošinājuma summu, divu nedēļu laikā no izsoles dienas jāiemaksā sludinājumā norādītajā pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" kontā. Tālrunis informācijai: 67993705.
Share on Facebook Tweet