Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskām personām

.

Dome 600Pamatojoties uz likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 5. punktu, 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, likuma "Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādu dzēšanu trīs fiziskām personām.
 
Ar Carnikavas novada domes 19.04.2017. lēmumu ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsti fizisko personu nekustamā īpašuma nodokļa parādi Carnikavas novadā:
- fiziskai personai K.G. – EUR 36,35 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 36,32 apmērā un nokavējuma naudas EUR 0,03 apmērā (protokols Nr. 8., 4.§);
- fiziskai personai J.K. - EUR 75,84 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 70,15 apmērā un nokavējuma naudas EUR 5,69 apmērā (protokols Nr. 8., 5.§);
- fiziskai personai I.M. - EUR 10,74 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 10,52 apmērā un nokavējuma naudas EUR 0,22 apmērā (protokols Nr. 8., 6.§).