Rakstos

Drukāt

Paziņojums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu fiziskai personai

.

Dome pavasaris 800Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 5. punktu un 25.2 panta otro daļu, Maksātnespējas likuma 73. panta pirmo un otro daļu, 141. panta 1.1 daļu un 164. panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām" 21. panta pirmo daļu, publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļu parāda dzēšanu fiziskai personai J.V.
 
Ar Carnikavas novada domes 17.05.2017. lēmumu (protokols Nr. 10, 6.§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds par nekustamo īpašumu Garupē, Carnikavas novadā fiziskai personai J.V. EUR 501,54 apmērā, kas sastāv no pamatparāda EUR 250.77 un nokavējuma naudas EUR 250.77.