Rakstos

Drukāt

Jūras ielas kokus vērtēs arboristi

.

Koki juras ielaJau vēstīts, ka oktobrī notikušajā Izglītības kvartāla – kurā ietilpst skola, mūzikas un mākslas skola, multifunkcionāla zāle, bibliotēka, stadions – būvniecības ieceru apspriešanā netika apspriesti jautājumi par kvartālam piegulošo ielu pārbūvi, tam tuvumā esošajiem kokiem un inženierkomunikācijām zem ielām.
 
 Par to tiks lemts tikai tad, kad būs pilnīga skaidrība par Izglītības kvartālā esošajām ēkām, stadionu un gājēju un autobraucēju plūsmām. Šobrīd lēmuma par piegulošās teritorijas attīstību nav. Veidojot piegulošās teritorijas projektu, Carnikavas pašvaldība piesaistīs profesionālus arboristus Jūras ielas alejas koku izvērtēšanai.
  
Tomēr līdz ar publiskās apspriešanas sākšanos vairāki Carnikavas novada iedzīvotāji pauda satraukumu par aleju Jūras ielā. Satraukuma iemesls ir domes deputātu pieņemtais lēmums – darba uzdevumā Izglītības kvartāla piegulošo ielu projektēšanai iekļaut pilnīgi visas versijas, kas par Jūras ielas iespējamo attīstību ir figurējušas domē kopš padomju laikiem.
 
“Vienmēr ir lietderīgi darba uzdevumā iekļaut visus iespējamos risinājumus, jo profesionāļiem (piemēram, projektētājiem, ainavu arhitektiem, arboristiem u.tml.), analizējot iespējamos būvniecības risinājumus, ir iespējams pieņemt labāko izvēli konkrētajā situācijā,” skaidro Carnikavas pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Stalidzāne.
 
D.Zandfelde
Share on Facebook Tweet