Rakstos

Drukāt

Dome lemj neatbalstīt VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālo iedalījumu, informāciju par iedzīvotāju aptaujas rezultātiem iesniegt ministrijai

.

Dome vasara124. jūlija domes sēdē Carnikavas novada domes deputāti iepazinās ar Carnikavas novada iedzīvotāju aptaujas par administratīvi teritoriālo reformu rezultātiem, kurā novadnieki tika aicināti atbildēt uz jautājum “Vai Jūs atbalstāt Carnikavas novada iespējamo pievienošanu citu novadu administratīvajām teritorijām?”. Dome lēma neatbalstīt VARAM piedāvāto administratīvi teritoriālo iedalījumu, kas paredz Carnikavas novada apvienošanu ar Sējas, Saulkrastu, Garkalnes un Ādažu novadiem.

Tāpat dome lēma nosūtīt Latvijas Republikas Saeimai, Ministru kabinetam un VARAM informāciju par sabiedriskās apspriešanas ietvaros notikušajā Tautas sapulcē no iedzīvotājiem saņemtajiem viedokļiem un ierosinājumiem, lūdzot tos izskatīt, izvērtēt, veidojot administratīvi teritoriālā iedalījuma gala piedāvājumu. Rezultāti nosūtīti arī Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, Valsts prezidenta kancelejai un Ministru Kabinetam.