Rakstos

Drukāt

Nometņu vadītāji vēl var pieteikties bērnu vasaras nometņu organizēšanai

.

Nometne 800Carnikavas novada dome aicina nometņu vadītājus pieteikties bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursam. Konkursa mērķis ir veicināt bērnu un jauniešu saturīgu un lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, popularizēt veselīgu dzīvesveidu, kā arī atbalstīt izglītības iestāžu, nevalstisko organizāciju un fizisko personu iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā. 
 
Projekta mērķgrupa ir Carnikavas novada pašvaldības skolu skolēni un novadā deklarētie bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem.
 
Projekta pieteicējs var būt valsts un pašvaldības institūcija, juridiska persona, kā arī fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta komercreģistrā kā individuālais komersants vai saimnieciskās darbības veicējs.
 
Projektu pieteikumus var iesniegt līdz 25. aprīlim Carnikavas novada domes Administratīvajā nodaļā, Stacijas ielā 5, Carnikavā.
 
Lūdzam iepazīties ar sekojošiem dokumentiem:
Carnikavas novada bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu konkursa nolikums
Pielikums Nr.1 - Nometnes pieteikums (WORD    PDF)
Pielikums Nr.2 - Nometnes budžets (WORD    PDF)
Pielikums Nr.3 - Atskaite par realizēto nometni (WORD    PDF)
 
Ar konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapām var iepazīties arī Carnikavas novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, Stacijas ielā. Projektus vērtēs komisija saskaņā ar projektu vērtēšanas kritērijiem. Sīkāku informāciju un skaidrojumus iespējams saņemt Carnikavas novada Izglītības un kultūras nodaļā, rakstot uz e-pastu: , tālr. 67993590.
 
Share on Facebook Tweet