Rakstos

Drukāt

Ūdens skaitītāju rādījumi jānodod no katra mēneša 27. – 30. datumam

.

KransPašvaldības aģentūra atgādina, ka kopš šī gada 1. maija ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jānodod katra mēneša beigās – no 27. līdz 30. datumam.
 
Kā jau ziņots, termiņš rādījumu iesniegšanai tiek saīsināts, lai maksimāli precīzi noteiktu starpību starp daudzdzīvokļu mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu un katrā dzīvoklī ar skaitītājiem uzskaitīto ūdens patēriņu. Uzrādot iespējami pareizāku faktiski saņemtā ūdens apjomu, tiks nodrošināts precīzāks ūdens patēriņa starpības (korekcijas) aprēķins.
 
Iedzīvotāju ērtībām ir atvērts jauns pašapkalpošanās portāls www.rekini.carnikava.lv, kur iespējams elektroniski nodot ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus. Piereģistrējoties portālā, iespējams arī sekot līdzi ūdens patēriņam un skaitītāju derīguma termiņiem, kā arī apskatīt rēķinus un to apmaksu.
 
Lai reģistrētos portālā www.rekini.carnikava.lv, ir jānorāda derīga e-pasta adrese, personas rēķina numurs (rēķina numura pirmā daļa – 5 zīmes) un rēķina summa (norādīta pie vārdiem "kopā apmaksai"). Vienam lietotājam ir iespējams piesaistīt vairāku īpašumu adreses. Vēršam uzmanību, ka e-pasta adrese, ar kuru tiks reģistrēts lietotājs, tiks izmantota rēķina elektroniskai nosūtīšanai, un papīra formātā portālā reģistrētajām adresēm rēķini piegādāti vairs netiks. Tāpat lūdzam ņemt vērā, ka skaitītāju rādījumi, kas nodoti, veicot maksājumu internetbankā, pieņemti netiks.
 
Tie iedzīvotāji, kuri internetu nelieto, norēķināties par ūdeni var kā ierasts, veicot apmaksu „Latvijas Pasta" nodaļās, un kvītis ar aizpildītiem rādījumiem katru mēnesi no 27. – 30.datumam iemetot kādā no pasta kastēm, kas tuvāka dzīves vietai:
Carnikavā –Stacijas ielā 7,
Kalngalē – Cīruļu ielā 10 (centrā „Kadiķis"),
Lilastē – Ziemeļu ielā 15,
Mežgarciemā – Stacijas ielā 7,
Siguļos – pastkastīšu stendā pie mājīpašuma „Gipteri".
 
Tā kā minētā ūdens korekcijas piemērošana var radīt ievērojamu maksājamās summas pieaugumu par ūdeni un kanalizāciju, "Carnikavas Komunālserviss" aicina māju vecākos aktīvi līdzdarboties ūdens patēriņa uzskaitē – kontrolēt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas disciplīnu, sekot ūdens patēriņa dinamikai, lemt par atsevišķas pasta kastītes uzstādīšanu mājai u.c. Papildus informācijai, rakstiet uz e-pastu:  vai zvaniet pa tālr. 67992885.
 
Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss"