Rakstos

Drukāt

Pie katra īpašuma jāizvieto nosaukuma vai numura plāksne

.

Numura plaksneAtgādinām iedzīvotājiem, kuri vēl nav sakārtojuši savus īpašumus, ka pie tiem ir jāizvieto īpašumu nosaukumu vai numerācijas plāksne. Tā novadā tiek veidots ne tikai vienots vizuālais noformējums, bet arī nodrošināta iespēja vajadzības gadījumā pie jūsu īpašuma savlaicīgi nokļūt operatīvajiem dienestiem – ātrajai medicīniskajai palīdzībai, ugunsdzēsējiem, glābējiem u.c.
 
Īpašumu nosaukumu vai numerācijas plāksnes jāizvieto pie visiem nekustamajiem īpašumiem Carnikavas novadā, neatkarīgi no tā, vai uz tā atrodas ēkas, kā arī – vai šīs ēkas ir vai nav nodotas ekspluatācijā.
 
Plāksnes izmēriem jābūt sekojošiem: platumā – 600 mm, augstumā 170 mm. Plāksnes fona krāsai jābūt melnai vai zilai, bet tekstam uz plāksnes – rakstītam baltiem, gaismu atstarojošiem burtiem. Plāksnes izvietojamam jābūt ne zemāk kā 1,7 m augstumā no zemes un ne augstāk kā 2,5 m no zemes.
 
Kopumā ēku numurzīmju prasības nosaka saistošie noteikumi Nr.2010/5 „Ielu un nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku un būvju numuru vai nosaukumu plākšņu, dzīvokļu numuru plākšņu Carnikavas novadā izvietošanas un noformēšanas saistošie noteikumi". Sīkāka informācija, zvanot pašvaldības aģentūrai „Carnikavas Komunālserviss" pa tālr. 67993705.
 
Informāciju sagatavoja:
Elēna Spilva
Share on Facebook Tweet