Rakstos

Drukāt

Ziņu par nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu iespējams saņemt elektroniski

.

sms epak 800Atgādinām, ka tuvojas kārtējais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) apmaksas termiņš – 15. novembris, un iedzīvotāju ērtībām rēķinu iespējams saņemt arī elektroniski.
 
Katru gadu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumi veicami vienu reizi ceturksnī ne vēlāk kā 31.martā, 15.maijā, 15.augustā un 15.novembrī, vienas ceturtdaļas apmērā no nodokļa gada summas vai arī reizi gadā – avansa veidā.
 
NĪN iespējams nomaksāt bankā, internetbankā, Carnikavas pasta nodaļā, kā arī portālā www.epakalpojumi.lv. Veicot maksājumu internetbankā, būtiski ir pārliecināties, vai pārskaitījums adresēts pašvaldībai, kas izsūtījusi paziņojumu par NĪN nomaksu. Pārskaitījums veicams uz kādu no tiem pašvaldības kontiem, kas norādīti sagatavotajā maksāšanas paziņojumā. Maksājuma mērķī precīzi jānorāda nodokļa maksātāja personīgā konta numurs par zemi un personīgā konta numurs ēkām, īpašuma adrese vai kadastra numurs, par kuru tiek veikts maksājums. Pašvaldību pārstāvji nodokļu jautājumos norāda, ka drošākais veids nomaksāt nekustamā īpašuma nodokli ir portālā www.epakalpojumi.lv. Portālā pieejami pašvaldību banku konti NĪN samaksai, kā arī nodokļa maksātājam automātiski parādās visa nepieciešamā informācija.
 
Lai nerastos pārpratumi saistībā ar nodokļa apmaksas termiņu, aicinām portālā www.epakalpojumi.lv pieteikties atgādinājumu saņemšanai par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksas termiņa tuvošanos e-pastā vai īsziņas veidā uz mobilo tālruni (SMS). Atgādinājuma vēstule uz norādīto e-pastu tiks izsūtīta septiņas dienas pirms maksāšanas termiņa, bet SMS veidā – maksāšanas termiņa samaksas dienā.
 
Saskaņā ar likumu par laikā neveiktu maksājumu tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0,05% apmērā no nesamaksātās summas.
 
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji var atteikties no maksāšanas paziņojuma piegādes papīra formā, to aizstājot ar maksāšanas paziņojumu elektronisku piegādi e-pastā. Elektroniskajam maksāšanas paziņojumam iespējams pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv.
Share on Facebook Tweet