Rakstos

Drukāt

Privatizācijas sertifikātu kontus centralizēti pārņem VAS "Privatizācijas aģentūra"

.

Privatizacijas sertifikatiEkonomikas ministrija informē, ka Ministru kabineta 15.12.2015. sēdē nolemts uzdot VAS "Privatizācijas aģentūra" pārņemt privatizācijas sertifikātu kontus no Latvijas Krājbankas. Privatizācijas aģentūra ir uzsākusi darbu, lai minētos privatizācijas sertifikātu kontus pārņemtu, un pēc tam aģentūra varēs pieņemt un apstrādāt Altum pieprasījumus par personu pieteikumiem, lai pārceltu privatizācijas sertifikātu kontus.
 
Saskaņā ar likumu privatizācijas sertifikātu kā maksāšanas līdzekli var izmantot valsts un pašvaldību īpašuma - objektu, zemesgabalu un dzīvojamo māju (dzīvokļa īpašumu) - privatizācijā un pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšanas (pirkšanas) procesā. Attiecīgi pastāv iespēja, ka privatizāciju veicošās institūcijas ir noslēgušas pirkuma (izpirkuma vai nomaksas) līgumus vai arī nosūtījušas piedāvājumus, kuri paredz noteiktā termiņā privatizācijas subjektam veikt maksājumu noteiktā apmērā, izmantojot kā maksāšanas līdzekli privatizācijas sertifikātus.
 
Ņemot vērā minēto un to, ka, veicot darbus, kas saistīti ar Latvijas Krājbankas turējumā esošo sertifikātu kontu pārcelšanu uz Privatizācijas aģentūru, tehnisku iemeslu dēļ provizoriski līdz 2016. gada 15. janvārim privātpersonai nebūs iespējams veikt darbības ar pārņemamajiem Latvijas Krājbankas turējumā esošiem privatizācijas sertifikātu kontiem un maksājumu privatizācijas sertifikātos saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem vai saņemtajiem piedāvājumiem, lūdzam privatizāciju veicošās institūcijas uzskatīt šo par neparedzētu apstākli un pagarināt norēķinu veikšanas ar privatizācijas sertifikātiem termiņus par attiecīgu termiņu, neaprēķinot procentus par atlikto maksājumu vai soda naudas.
 
Sīkāka informācija: ŠEIT
 
Ekonomikas ministrija