Rakstos

Drukāt

Atgādina par bezpilota gaisa kuģu pilotēšanas drošumu un tiesiskumu

.

droni karteBezpilota gaisa kuģu lietotāju skaits strauji pieaug, līdz ar to var būtiski palielināties riski civilās aviācijas drošumam, apdraudējums cilvēka veselībai, dzīvībai, privātumam, mantai, valsts nozīmes infrastruktūras objektiem u.c.
 
Uz jebkuru personu, kuras īpašumā vai valdījumā ir bezpilota gaisa kuģis vai kura vēlas veikt bezpilota gaisa kuģa lidojumus, kā arī uz komersantiem un personām, kas organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus, attiecas Ministru kabineta noteikumi "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi".
 
Skaidrojot šos noteikumus un lai sabiedrību, kā arī pašus bezpilota gaisa kuģu lietotājus informētu par riskiem un draudiem, ko var radīt bezpilota gaisa kuģi un to sistēmas, VA "Civilās aviācijas aģentūra" sagatavojusi informatīvos materiālus "Pilotē dronu droši un tiesiski". Tajos akcentēti svarīgākie Ministru kabineta noteikumu punkti, kas par dronu lietošanu jāzina ne tikai to īpašniekiem un pilotiem, bet arī pašvaldību atbildīgajām personām, publisko pasākumu organizatoriem un iedzīvotājiem.
 
• Pirms tālvadības lidaparāta vadīšanas nepieciešams marķēt dronu ar kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, adresi un tālruņa numuru.
• Drona pilotam jābūt identificējamam pēc apģērba – piemēram, attiecīga uzraksta uz cepures, krekla – vai kādā citā veidā.
• Iepriekš jāizvērtē iespējamie drona pilotēšanas riski: apkārtējās vides specifika, ģeogrāfiskais izvietojums, apbūve, infrastruktūra un meteoroloģiskie apstākļi.
• Lidojumu virs pasākuma norises vietas vai tiešā tā tuvumā jāsaskaņo ar pasākuma atbildīgo personu, kura, savukārt, lidojumu saskaņo ar pašvaldību.
• Ja drons ir smagāks par puskilogramu, nepilngadīgas personas to var vadīt tikai pieaugušā uzraudzībā. Savukārt, ja drons ir smagāks par pusotru kilogramu, ieteicams apdrošināt civiltiesisko atbildību – tā no 2018. gada janvāra būs obligāta prasība.
• Vienlaikus pirms lidojuma ieteicams iepazīties ar aeronavigācijas datiem un citu nepieciešamo informāciju tīmekļa vietnē ais.lgs.lv. Latvijas teritorijā bezpilota gaisa kuģi drīkst pacelties līdz 120 m augstumam, taču ir arī vairāki izņēmumi. Kontrolējamā gaisā telpā ap starptautisko lidostu "Rīga" drīkst pacelties līdz 50 m augstumam, izņemot zonas, kur dronu lidojumi bez atļaujas ir pilnībā aizliegti.
• Dronu lidojumu aizlieguma zona ir 5 km rādiusā no lidostas "Rīga" un Liepājas lidostas skrejceļa sliekšņa, kā arī 3 km rādiusā ap citiem lidlaukiem Latvijā.
• Lidojumus drīkst veikt tikai diennakts gaišajā laikā. Ja drons tiek pilotēts kontrolējamā gaisā telpā, ir jāpieaicina novērotājs.
• Drons nedrīkst lidot tuvu citiem gaisa kuģiem, apdraudēt cilvēku dzīvību, veselību, privātumu un mantu. Jāievēro ierobežojumi, pilotējot virs ieslodzījuma vietām, militāriem un infrastruktūras objektiem un to tuvumā. Aizliegts pilotēt apreibinošu vielu ietekmē, drīkst izmantot tikai nacionālajā radio frekvenču plānā atļautās frekvences.
 
VA "Civilās aviācijas aģentūra"
 
 
Share on Facebook Tweet