Rakstos

Drukāt

Lielās talkas dienā aicinām stādīt puķes un labiekārtot vidi

.

Abeles bedrites 800Lielā talka Carnikavas novadā desmit gadu laikā vides sakopšanai un labiekārtošanai pulcējusi simtiem iedzīvotāju un novadu viesu. Atbalstu allaž snieguši arī Nacionālo bruņoto spēku Ādažu garnizona kareivji – īpaši smagāko un sarežģītākos darbu veikšanai.

Pateicoties kopīgām pūlēm, mūsu novads kļuvis tīrs un patīkams gan pašiem, gan viesiem, un par to jāpateicas arī visu Lielo Talku dalībniekiem, talku atbildīgajiem, NBS kareivjiem un iedzīvotājiem, kuri šo gadu laikā informēja par nesakoptajām vietām un piedalījās vides sakopšanā!

Rūpes par vidi – ik dienu

Svarīgi, ka rūpes par vidi Carnikavas novadā nav kampaņveida rīcība, bet gan ikdienas darbs un mērķis. Tāpēc šī gada 28. aprīļa Lielās talkas saukli “Mainām Latviju! Maināmies paši!” gribam izmantot kā atgādinājumu ikvienam, ka tikai ikdienas rūpēm par labklājību un tīrību ir ilgtspēja. Ja darām to katru dienu, talkas dienā varam stādīt puķes, sakopt apstādījumus, zālienus – domāt par savas vides izdaiļošanu un labiekārtošanu.

Rūpēs par vidi kopš šī gada sākuma pašvaldība ieviesusi vēl vienu iespēju iedzīvotājiem līdzdarboties tās uzlabošanā – ziņojot par piemēslotām vietām ar mobilo aplikāciju Mobio. Par neatļautās vietās izbērtiem sadzīves atkritumiem iespējams paziņot arī ar mobilo lietotni “Vides SOS”, un ziņojums tiek pārsūtīts pašvaldībai, kurā atrodas piesārņotā teritorija.

Par vides tīrību pašvaldības teritorijās ikdienā rūpējas pašvaldības aģentūra “Carnikavas Komunālserviss”. Labiekārtošanas strādnieki regulāri savāc atkritumus īpašumos, pieturvietās, ceļmalās, pludmalē, kā arī dodas sakopt vietas, par ko ziņo iedzīvotāji. Pavasarī darbu uzsāks arī sezonas strādnieki, jo, vasarā palielinoties iedzīvotāju skaitam, darba apjoms aug. Taču par tīrību un kārtību privātīpašumos un teritorijās jārūpējas pašiem īpašniekiem.

Talkas maisu un konteineru nebūs

Talkas dienā novadā netiks izvietoti lielgabarīta atkritumu konteineri. Pagājušajā gadā pašvaldība deva iespēju ciemu iedzīvotājiem atbrīvoties no lielgabarīta atkritumiem. Kopā tika savākts un izvests ap 700 m3 lielgabarīta atkritumu. Diemžēl daudzi iedzīvotāji ignorēja aizliegumu šajos konteineros izmest riepas un šīferi, kas ir bīstamie atkritumi, ko nevar utilizēt kopā ar citiem. Komunālservisa darbiniekiem nācās šķirot konteineru saturu, lai bīstamos atkritumus atdalītu, un kopumā pašvaldība nogādāja Rīgā un par maksu nodeva pārstrādei aptuveni 3,6 tonnu (500 gab.) autoriepu, savukārt vairākas tonnas iedzīvotāju izmestā šīfera par pašvaldības līdzekļiem tika nogādātas bīstamo atkritumu uzglabāšanas vietā.

Diemžēl šādā veidā neatļauti no uzkrātajiem atkritumiem atbrīvojās arī uzņēmumi (autoservisi, apsaimniekošanas sabiedrības u.c.) un kaimiņu novadu iedzīvotāji.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem iespēju ērti sapost savus īpašumus, atbrīvojoties no liekā, SIA “Pilsētvides serviss” Lielās talkas dienā 28. aprīlī Carnikavas novadā organizē lielgabarīta atkritumu izvešanu par maksu. Adreses, kurās nepieciešams nodrošināt pakalpojumu, jāpiesaka līdz 26. aprīlim elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi . Jautājumu un neskaidrību gadījumā ar “Pilsētvides servisu” var sazināties pa tālruni 67461592 vai 28658000. Pieteiktajās adresēs lielgabarīta atkritumi izvešanas dienā plkst. 7.00 jānovieto pie savas sētas, un dienas laikā tos aizvedīs.

Maksa par lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 7,48 EUR/m3. Lūdzam ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

Savukārt 19. maijā tirgus laukumā varēs bez maksas nodot nolietotu sadzīves tehniku.

Šogad arī netiks dalīti talkas maisi atkritumu savākšani. Ja talkas vai kādā citā dienā pamanāt vietu, ko nepieciešams sakopt, aicinām par to ziņot Carnikavas Komunālservisam: komunā, pa tālr. 67993705, mobilajā lietotnē Mobio u.c. Pašvaldības policija pastiprināti uzraudzīs, vai stihiski neveidojas patvaļīgas atkritumu izgāztuves. Aicinām arī iedzīvotājus būt atbildīgiem un saprast, ka par neatļauti un nevietā izmestajiem atkritumiem maksā citi novada iedzīvotāji.
Share on Facebook Tweet