Rakstos

Drukāt

Premjers Valdis Dombrovskis novērtē situāciju Siguļos

.

Pludi dombrovskis27.aprīlī ūdens līmenis Gaujā sasniedza šī gada maksimumu – 222 cm atzīmi un pakāpeniski sāka kristies 28.aprīļa pēcpusdienā. 29.aprīļa rītā ūdens līmenis mērījuma skalā bija nokrities līdz 214 cm atzīmei.
 
Pārplūstot Dzirnupei un Gaujas attekai, Siguļos bija vērojama ūdens līmeņa celšanās uz visām Pārgaujas ielām. Lai arī tur no smilšu maisiem tika izveidots aizsargvalnis uz ielas, lai apturētu ūdens plūdumu, tas nelīdzēja. Pāris dienu laikā ūdens līmenis Dzirnupes ielā pakāpeniski pieauga un 27.aprīlī dziļākajā vietā to klāja vairāk nekā 80 centimetru ūdens kārta. Kopumā Siguļu ciemā pali skāruši aptuveni 350 īpašumus, bet „Līdums 2" teritorijā daļēji bojāti 50 nekustamie īpašumi.
 
Sākot no 26.aprīļa atbildīgie dienesti un Carnikavas novada civilās aizsardzības operatīvā grupa strādāja diennakts režīmā, veicot patrulēšanu novadā ik pēc divām stundām – sekoja līdzi ūdens līmeņa svārstībām, apsekoja situāciju uz dambja un applūstošajās teritorijās Pārgaujā, Siguļos.
 
Sestdien, 27.aprīlī uz vietas novērtēt situāciju Siguļos bija ieradies arī Ministru prezidents Valdis Dombrovskis. „Mēs kopā ar premjeru devāmies uz Dzirnupes ielu, kur skaidri bija redzams, kādā stāvoklī ir applūstošās teritorijas un iedzīvotāju īpašumi. Kopumā aptuveni 90% no Siguļu ciema teritorijas bija applūduši," stāsta Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Pludi maja1 600 
 
Applūstošajās teritorijās tika apzināti visi iedzīvotāji, un viņiem tika piedāvāta iespēja evakuēties. Seši cilvēki izteica šādu iespējamību, tomēr neviens iedzīvotājs nevērsās ar lūgumu evakuēties, liecina Pašvaldības policijas rīcībā esošā informācija. Pašvaldība bija veikusi sagatavošanās darbus, lai Piejūras internātpamatskolā, kas atrodas Siguļos, nepieciešamības gadījumā nodrošinātu patvērumu no savām mājām pārvietotajiem iedzīvotājiem. Drošības apsvērumu dēļ elektrības padeve tik pārtraukta aptuveni 30 nekustamajiem īpašumiem.
 
Premjers V.Dombrovskis esošo situāciju neraksturoja kā „ārkārtas", tomēr uz vietas pārliecinājās par jaunā dambja būvniecības nepieciešamību, lai novada iedzīvotājus varētu pasargāt no ikgadējiem pavasara paliem. „Mēs ar V.Dombrovski pārrunājām jaunā dambja būvniecības nianses, tostarp projekta ietekmes uz vidi novērtējumu, kā arī kopējo sadarbību, lai varētu paātrināt dambja būvniecību," skaidro D.Jurēvica. Šobrīd tiek veikti jaunā dambja projektēšanas darbi.
 
Kad ūdens līmenis applūstošajās teritorijās būs krities, pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" organizēs darbus, lai iedzīvotājiem palīdzētu tikt galā ar plūdu sekām. Iedzīvotāji ir aicināti pieteikties „Carnikavas Komunālservisā" pa tālr. 67993705.
 
Tāpat ir panākta vienošanās ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD), ka, paliem mitējoties, speciālisti palīdzēs no teritorijām atsūknēt ūdeni. Pašvaldībā arī tiek izstrādāti saistošie noteikumi, lai iedzīvotājiem plūdu skartajās teritorijās novadā, varētu sniegt atbalstu.
 
Carnikavas novada pašvaldība izsaka lielu pateicību VUGD speciālistiem un Nacionālo Bruņoto spēku karavīriem par sniegto operatīvo palīdzību plūdu seku novēršanā.
 
S.Baltruka