Rakstos

Drukāt

Sabiedriskā apspriede par iespējamo 330 kilovoltu elektropārvades līnijas izbūvi novadā notiks februārī

.

elektriskie tikli vadiPublicējam paziņojumu par paredzētās darbības papildinājumu ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu.
Ierosinātājs: akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli".
 
Paredzētās darbības nosaukums: Elektropārvades tīklu savienojuma „Igaunijas– Latvijas trešais elektropārvades tīkla starpsavienojums".
 
Paredzētās darbības papildinājumu norises vieta: Saulkrastu novads, Sējas novads, Carnikavas novads, Ādažu novads, Garkalnes novads, Ropažu novads, Salaspils novads, Stopiņu novads.
 
Informācija par IVN procedūru: pamatojoties uz likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" 4. pantu un šā likuma 1. pielikuma "Objekti, kuru ietekmes novērtējums ir nepieciešams" 26. punktu, Vides pārraudzības valsts birojs 2012. gada 8. oktobrī ir pieņēmis lēmumu Nr. 502 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu un sākotnējās sabiedriskās apspriešanas organizēšanu paredzētajai darbībai.
 
Paredzētās darbības apraksts: lai nodrošinātu pēc iespējas mazākus mežu zonas zaudējumus un mazāku ietekmi uz apkārtējo vidi un jaunām teritorijām un īpašumiem, elektropārvades līniju (EPL) paredzēts izvietot pa jau esošo elektropārvades līniju trasi. EPL tiks izvietotas uz vieniem balstiem, kas būs augstāki un attālums, starp kuriem būs lielāks. Elektropārvades līnijas kopējais garums atkarībā no izvēlētā varianta ir 210 km.
 
Iespējami divi alternatīvi risinājumi: 1. alternatīva – jaunas 330 kV elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas–Latvijas robeža – Rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Aloja – Limbaži – Salacgrīva – Rīga un esošās 330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija pa Rīgu līdz Rīgas TEC-2, vai 2. alternatīva – jaunas elektropārvades līnijas izbūve posmā Igaunijas–Latvijas robeža – Rūjiena un esošās 110 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Rūjiena – Valmiera un esošās 330 kV elektropārvades līnijas rekonstrukcija posmā Valmiera – Inčukalns – Salaspils – Rīgas TEC-2.
 
Sabiedriskajā apspriešanā tiks apspriestas 1. alternatīvas papildu modifikācijas – 1A – Carnikavas apeja pa mazāk apdzīvotu teritoriju un 1B – elektropārvades līnija no Saulkrastiem līdz Salaspilij tiek virzīta paralēli paredzamai dzelzceļa Rail Baltica trasei.
 
Informācija par paredzēto darbību: interesenti iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem materiāliem var:
• AS „Latvijas elektriskie tīkli" interneta mājas lapā www.let.latvenergo.lv
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, interneta mājas lapa www.vpvb.gov.lv
• AS „Augstsprieguma tīkls" Dārzciema ielā 86, Rīgā, interneta mājas lapa www.ast.lv
• attiecīgajās novadu pašvaldībās darba laikā un pašvaldību mājas lapās.
 
Paredzētās darbības 1A un 1B modifikāciju sākotnējā sabiedriskā apspriešana notiks:
• Sējas novada kultūras namā „Jēņi", p/n Murjāņi, Sējas novads, 3.02.2014. plkst. 18.00;
• Garkalnes novada kultūras centrā „Berģi", Brīvības gatvē 455, 5.02.2014. plkst. 17.00.
 
Rakstiskus priekšlikumus un viedokļus var iesniegt līdz 2014. gada 7. februārim:
• AS „Latvijas elektriskie tīkli", Dārzciema ielā 86, Rīgā, LV-1073, tālr. 67725272;
• Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, tālrunis 67321173.
 
Akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli"
 
Share on Facebook Tweet