Rakstos

Drukāt

Carnikavā nosiltināta daudzdzīvokļu māja Zvejnieku ielā 19

.

Zvejnieku19 bilde1 800Neilgi pirms Ziemassvētkiem tika pabeigta mājas siltināšana Zvejnieku ielā 19, Carnikavā.
 
Būvdarbi tika uzsākti 2013. gada maijā, un to kopējās izmaksas sastāda Ls 114 308. Galvenie darbi bija ārsienu siltināšana, starplogu siltinājuma atjaunošana, jumta pārsedzes siltināšana un ventilācijas sistēmas sakārtošana. Nozīmīga bija apkures un karstā ūdens cauruļu nomaiņa un siltināšana, kā rezultātā tagad siltuma zudumi cirkulācijas procesā ēkā sastāda tikai 1 – 2 grādus.

Tika siltināts arī ēkas cokols, nomainīti vecie koka logi un veikti darbi siltuma noturības nodrošināšanai kāpņu telpās. Būvniecības procesu atbildīgi uzraudzīja SIA „Carnikavas Celtnieks" Rolanda Laveiķa personā. Ir gandarījums par veikto renovāciju – esam ieguvuši patīkamu ēkas vizuālo izskatu, dzīvokļos ir uzlabojies komforta līmenis, kā arī ir sasniegts minimāls siltuma patēriņš, ņemot vērā iespējas, kādas pieļauj esošā siltummezgla tehniskais aprīkojums un regulēšanas iespējas.

Apkure namam Zvejnieka ielā 19 tika pieslēgta oktobra vidū ar mērķi ātrāk uzsākt telpu vēdināšanu un ēkas sienu žāvēšanu pēc siltinājuma iestrādes. Par to, cik efektīvas ir investīcijas, būs iespējams pateikt aptuveni pēc gada.
 
Zvejnieku19 bilde 800

Ēkas renovāciju organizēja dzīvokļu īpašnieku biedrība "Zvejnieku 19" sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) aktivitātes "Daudzdzīvokļu māju siltumnoturības uzlabošanas pasākumi" ietvaros, ar ERAF līdzfinansējumu 50% no kopējām attiecināmajām mājas siltināšanai veiktajām izmaksām. Projekta uzsākšanas un izstrādes posmā materiālu atbalstu sniedza arī Carnikavas novada dome.

Nākotnē biedrība ir iecerējusi dzīvokļu īpašniekiem piederošās apkārtējās teritorijas labiekārtošanu, ar mērķi panākt tās ērtāku izmantošanu un uzlabotu apkārtnes estētisko izskatu.

Aicinām arī pārējos Carnikavas namu īpašniekus kā krietniem saimniekiem sakārtot savu dzīves vidi un kā ieguldījumu nākotnē, izmantojot Eiropas Savienības fondu dotās iespējas, atjaunot savus īpašumus, līdz ar to paaugstinot to vērtību un pagarinot ekspluatācijas ilgumu.
 
ERAF visilogo

Dzīvokļu īpašnieku biedrības "Zvejnieku 19" valde
Share on Facebook Tweet