Rakstos

Drukāt

Cittautieši ar prieku apgūst latviešu valodu un tradīcijas

.

Cittautiesi 600Mūsu novadā deklarētie cittautieši – lietuvieši, igauņi, ukraiņi, baltkrievi, krievi un citu tautību pārstāvji – ar pateicību un entuziasmu ir iesaistījušies Carnikavas novada domes organizētajos latviešu valodas kursos.
 
Šobrīd apmācība notiek gan Carnikavā (pamatskolā), gan Kalngalē (brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis"). Nav noslēpums, ka Carnikavas novadu par savējo izvēlas arvien vairāk cittautiešu, un ir ļoti būtiski viņus integrēt latviskajā vidē, iesaistot dažādās aktivitātēs un kultūras pasākumos.

Aizvadītā gada nogalē Novadpētniecības centrā svinējām Ziemas saulgriežus, un uz šo pasākumu kuplā skaitā bija ieradušies abu latviešu valodas apmācības grupu dalībnieki. Vakara gaitā dziedājām Ziemassvētku dziesmas un arī latviešu tautasdziesmas, bet svētku mielastā bija gan tradicionālie latviešu pīrāgi, plātsmaize un piparkūkas, gan citu pasaules tautu tradicionālie Ziemassvētku cienasti.

Novadpētniecības centra vadītājas Elitas Pētersones iedrošināti, visi dalībnieki, izmantojot latviešu valodas zināšanas, iepazīstināja ar sevi un sev būtisko. Pasākuma dalībnieki atklāja, ka viņiem ļoti patīk dzīvot Carnikavas novadā, ka ir pateicīgi pašvaldībai par iespēju bez maksas apgūt valsts valodu un ka šī ir viena no iespējām sveštautiešiem satikties un integrēties sabiedrībā.

Ņemot vērā interesi par latviešu valodas kursiem, informējam, ka ikviens no mūsu novadā deklarētajiem cittautiešiem ir laipni aicināts piebiedroties latviešu valodas apguvei pusgada garumā, izvēloties sev piemērotāko laiku. Latviešu valodas nodarbības Carnikavas pamatskolā notiek trešdienu un piektdienu vakaros no plkst. 19.00 – 20.30, kā arī Kalngales brīvā laika pavadīšanas centrā "Kadiķis" otrdienu un ceturtdienu rītos no plkst. 10.00 – 11.30. Sīkāka informācija pa tālr. 67993590.

I.Briede