Rakstos

Drukāt

18. septembrī notiks Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu vecāku kopsapulce

.

1 septembris CMMS 1Šī gada 18. septembrī plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas zālē (2.stāvā) notiks Carnikavas Mūzikas un mākslas  skolas vecāku kopsapulce.
 
Sapulces programma:
-direktora Igora Doriņa atskaite par pagājušo mācību gadu,
-informācija par CMMS prioritātēm jaunajā mācību gadā,
-direktora vietnieces Guntas Brakovskas, kā arī nodaļu vadītāju ziņojumi,
-skolas padomes apstiprināšana 2015./16. mācību gadam,
-diskusijas par CMMS attīstības virzienu, problēmām, risinājumiem u.c.,
-atbildes uz vecāku jautājumiem.
 
18. septembrī gaidīsim gan mūzikas, gan mākslas nodaļu audzēkņu vecākus, īpaši aicinām piedalīties audzēkņu tēvus.
 
Igors Doriņš, CMMS direktors