Rakstos

Drukāt

Carnikavas pamatskola aicina darbā datorsistēmu tehniķi

.

Pamatskola 800Carnikavas pamatskola aicina darbā uz pusslodzi (20 stundu nedēļā) datorsistēmu tehniķi.
 
Galvenie darba pienākumi:
- saskaņā ar normatīvajiem aktiem uzstādīt, konfigurēt, diagnosticēt un modernizēt izglītības iestādes datortehniku, datortīklus un programmatūru, novērst kļūmes to darbībā;
- palīdzēt novērst lietotājiem tīklu un datu komunikācijas problēmas, sniegt citu nepieciešamo tehnisko atbalstu;
- veikt sistēmas drošības uzraudzīšanu;
- nodrošināt sistēmas infrastruktūras dokumentēšanu un attīstības plānošanu;
- modernizēt iekārtas un programmatūru ar normatīvajos aktos noteiktajām atļaujām (licencēm);
- ierīkot datortehnikas tīkla programmatūru, operētājsistēmas programmatūru un lietojumprogrammu programmatūru;
- pārvaldīt lietojumprogrammu dokumentus, aprēķinu tabulas, prezentācijas sagatavošanai un datorlietotāja darba procesu automatizēšanai;
- sagatavot un uzturēt izglītības iestādes datubāzes un interneta mājas lapu;
- veikt sistēmas, lai analizētu traucējumus un novērstu tos;
- organizēt sistēmu ikdienas apkopes darbus;
- nekavējoties novērst jebkurus bojājumus, tostarp ārkārtas situācijās, lai tiktu tūlītēji nodrošināta drošība un sekmīgs darba process izglītības iestādē;
- apzināt vajadzīgo elektromehānisko iekārtu iegādi un veikt to iegādi sadarbībā ar vadību;
- rūpēties par izglītojamo un personāla drošību;
- nekavējoties ziņot izglītības iestādes vadībai, kad konstatēts personu veselības un drošības apdraudējums saistībā ar sanitārtehnisko iekārtu ekspluatāciju vai citos gadījumos;
- veikt sava darba pašanalīzi;
- pilnveidot savas profesionālās kompetences;
- ievērot darba kārtību un ētikas normas;
- pildīt citus vadības rīkojumus.
 
Darba pienākumu veikšanai nepieciešamā izglītība:
Profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība atbilstoši amata pienākumiem, profesionālā pilnveide atbilstoši normatīvajiem aktiem par profesionālo pilnveidi.
 
Darba pienākumu veikšanai nepieciešamās kompetences un personiskās īpašības:
- labas darba izpildes praktiskās un tehniskās prasmes;
- komunikācijas prasme;
- izpratne par informācijas tehnoloģiju tehniskajiem dokumentiem un spēja to praktiskā īstenošanā;
- spēja strādāt ātri un paaugstinātas spriedzes apstākļos;
- spēja pārvaldīt un sabalansēt darba slodzi;
- problēmu risināšanas iemaņas;
- zināšanas par veselības un drošības noteikumiem;
- zināt neatliekamās palīdzības un pirmās palīdzības procedūras;
- labs vispārējās veselības stāvoklis un laba redze;
- nodrošināt, ka uzdevumi ir paveikti drošā un apkārējiem nekaitīgā veidā;
- pašvērtējuma prasmes;
- valsts valodas prasme normatīvajos aktos noteiktajā līmenī.
 
Darba alga 437 eiro (pirms nodokļu nomaksas).
 
Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi , papildu informāciju var iegūt, zvanot skolas direktoram pa tālr. 22048643.