Rakstos

Drukāt

Visu oktobri iedzīvotājiem iespēja izteikt viedokli par izglītības kvartāla būvniecības ieceri

.

Vaka ilistracija skolaJau vēstīts, ka Carnikavas novada pašvaldība publiskai apspriešanai nodevusi topošā izglītības kvartāla būvniecības ieceres. Izglītības kvartālā starp Jūras, Zvejnieku, Nākotnes un Smilšu ielām plānots pārbūvēt esošās un izbūvēt jaunas būves – Carnikavas pamatskolu, vidusskolu, bibliotēku, mūzikas un mākslas skolu, koncertzāli un stadionu.
 
Būvniecības ieceru publiskā apspriešana notiek no 2. līdz 30.oktobrim. Būvniecības ieceres prezentācijas pasākums notiks 19.10.2017. plkst. 18.00 Carnikavas pamatskolas aktu zālē (Nākotnes ielā 1, Carnikavā).
 
Izglītības kvartāls top, lai kompleksi risinātu jautājumu par pašreiz nepietiekamo izglītības iestāžu telpu kapacitāti Carnikavas novadā, tostarp pamatskolas (un nākotnē – vidusskolas, kurā integrējas arī bibliotēka un sporta komplekss) un mūzikas un mākslas skolas (ar integrētu koncertzāli) kompleksu attīstību atbilstoši novada iedzīvotāju vajadzībām.
 
"Skolas kapacitāte ir 275 bērnu, šobrīd mācās 383. Par to, protams, mums ir prieks," stāsta Carnikavas pamatskolas direktors Sergejs Čevers. Telpu nepietiekamība pret klašu pieaugumu skar gan bērnus, gan skolotājus, kuri palikuši bez savas atpūtas telpas, Skolotāju istabu atdodot bērniem klases ierīkošanai. Tāpat līdz ar bērnu skaita pieaugumu problemātiska kļuvusi arī ēdināšanas organizēšana ēdamzālē. Telpu trūkst arī Carnikavas mūzikas un mākslas skolai, tāpēc šobrīd noteikts maksimālais pieļaujamais audzēkņu skaita ierobežojums.
 
Topošajā izglītības kvartālā jaunā skola plānota orientējoši 700 skolēniem un gandrīz 100 pedagogiem un darbiniekiem ar kopējo platību aptuveni 3800 m2. Esošā trīsstāvīgā aptuveni 1100 m2 lielā skolas ēka tiks pārbūvēta. Jaunā piebūve ar platību aptuveni 2550 m2 tiks veidota četros stāvos. Mūzikas un mākslas skola plānota 250 skolēniem un aptuveni 30 pedagogiem un darbiniekiem, paredzot 820 m2 .
 
Izglītības iestāžu bibliotēka plānota 60 apmeklētāju un 10 darbinieku vajadzībām teju 600 m2 platībā, ietverot lasītavas, krājumu glabāšanas un tehniskās telpas.
Īpašu akustisko risinājumu izstrāde paredzēta skolas aktu zālei un vairākām klasēm.
 
Speciāli iekārtojumi paredzēti topošajos bioloģijas, ķīmijas, fizikas un mājturības kabinetos, kā arī kokapstrādes un metālapstrādes darbnīcā.
 
Ēkas tiek būvētas, izmantojot Zaļā iepirkuma, ilgtspējīgas būvniecības un energoefektivitātes principus visā projektēšanas, būvniecības un ekspluatācijas procesā. Visā izglītības kvartālā paredzēta videonovērošana.
 
Skolas sporta kompleksā plānots izbūvēt arī vieglatlētikas stadionu ar 400 m astoņu celiņu skrejceļu, vairākus citu vieglatlētikas disciplīnu sektorus, futbola dabīgā zālāja seguma laukumu, multifunkcionālu asfaltēto celiņu ap vieglatlētikas skrejceļu, ģērbtuves u.c.
 
Provizoriski tiek plānots, ka izglītības kvartāla būvniecības darbi sāksies 2018. gada vasaras beigās vai rudens sākumā un ilgs 18 mēnešus.
 
Būvniecības darbu laikā mācību process Carnikavā netiks pārtrauktas. Šobrīd Carnikavas novada pamatskolā norisinās vecāku aptauja – diskusija par optimālāko mācību vietu būvniecības darbu laikā. Ir trīs varianti mācību procesa organizēšanai būvniecības laikā. Pirmais variants paredz mācību turpināšanu pamatskolas telpās līdzās būvdarbiem. Šis variants pagaidām saņēmis vislielāko kritiku, jo ietver gan riskus bērnu drošībai, gan arī sadārdzina un paildzina būvniecības procesu kopumā. Otrais variants paredz mācību procesa organizēšanu no pārvietojamiem ēku moduļiem būvētā izglītības kvartālā ar plašām, gaišām telpām Carnikavā, Garajā ielā 20 , kuru nākotnē varētu piemērot pansionāta vajadzībām.
 
Savukārt trešais variants paredz mācības agrākās Carnikavas speciālās internātskolas telpās Siguļos. Šobrīd vecāku aptaujas – diskusijas līderis ir no pārvietojamiem ēku moduļiem būvēts izglītības kvartāls ar plašām, gaišām telpām Carnikavā, Garajā ielā 20 – līdz 18. oktobrim par to ir nobalsojuši 272 skolas bērnu vecāki, kamēr par iespēju mācības turpināt Nākotnes ielā 1 līdzās būvdarbu procesam – 29 skolas bērnu vecāki un par iespēju mācīties Siguļos – astoņu bērnu vecāki.
 
Izglītības kvartāla pārbūves procesā jau tuvākajā laikā sāksies nākamais darbu posms – kvartālam piegulošo ielu (Jūras, Zvejnieku, Nākotnes un Smilšu) pārbūves projektēšana. Darbus uzsākot, četru mēnešu laikā no projektētājiem tiks saņemti priekšlikumi par piegulošo ielu teritorijas attīstību. Piegulošo ielu attīstība tiks plānota, ņemot vērā plūsmas izmaiņas izglītības kvartālam piegulošajās ielās. Balstoties uz projektētāju redzējumu un sabiedrības drošības normām, tiks meklēti risinājumi, lai izglītības kvartālam piegulošo ielu teritoriju pārbūvētu un labiekārtotu sabiedrībai vismazāk sāpīgā un visdrošākā veidā. Sabiedrība par izglītības kvartālam piegulošo ielu pārbūvi un labiekārtošanu tiks informēta tad, kad būs zināms plūsmām atbilstošais projektētāju piedāvātais risinājums.
 
D.Zandfelde