Rakstos

Drukāt

Pieredzes apmaiņa un olimpiādes novada izglītības iestādēs

.

pamatskola 800Carnikavas novada izglītības iestādēs aizvadīti jau četri rosīga un radoša darba mēneši.
 
Par to, lai mācību process skolēniem būtu daudzpusīgs un mūsdienīgs, bet pedagogiem – profesionāli izaicinošs un uz skolēnu nākotnes vajadzībām orientēts – visa gada garumā rūpējas Izglītības un kultūras nodaļa.
 
Turpinot pagājušajā mācību gadā iesākto sadarbību ar Siguldas, Salaspils, Olaines un Ķekavas novadu izglītības pārvaldēm valsts un alternatīvo mācību olimpiāžu, profesionālās pilnveides semināru, pieredzes apmaiņas pasākumu un sporta sacensību organizēšanā, arī šī mācību gada darba plāns ir ļoti pārdomāts un visām izglītības pakāpēm pieskaņots. Esam kļuvuši skaitliski bagātāki, jo kopš septembra arī Ikšķiles novads ir mūsu sadarbības partneris. (Ar novadu apvienības darba plānu var iepazīties: ŠEIT.)
 
Ņemot vērā, ka katram sadarbības partnerim ir savi pienākumi, arī mēs izvērtējām iespējas noorganizēt konkrētas mācību olimpiādes un pieredzes apmaiņas seminārus. Pārrunās ar skolas vadību un pedagogiem tika nolemts, ka Carnikavas novadam ir pa spēkam noorganizēt četras alternatīvās olimpiādes – kombinēto olimpiādi (4.kl.), krievu valodas kā otrās svešvalodas olimpiādi (7. – 8.kl.), vizuālās mākslas olimpiādi (5. – 6.kl.) un mājturības olimpiādi meitenēm (5. – 9.kl.). Pamatskolas kolektīvam jau šāda pieredze ir, un skolotāji vēlas to atkal likt lietā.
 
Profesionālās pilnveides seminārs „Drošība" novembra beigās pulcēja pirmsskolu pedagogus, lai kopīgi mācītos un dalītos pieredzē par bērnu fiziskās un emocionālās drošības aspektiem. Bērnu drošības jautājumi „Riekstiņā" tika pētīti, metodiskie darbi uzrakstīti un iestādes pedagoģiskās padomes sēdē prezentēti jau pavasarī. Par bērnu drošības jautājumiem tiek runāts arī vecāku sapulcēs. Kā apstiprina semināra dalībnieku vērtējums, Novadu apvienības pirmsskolu pedagogu tikšanās „Riekstiņā" bija interesanta un profesionāli lietderīga.
 
Piejūras internātpamatskolas labā slava ir izskanējusi tālu aiz mūsu novada robežām. Kā apstiprinājums tam bija sirsnīgās un patiesās atsauksmes arī no Polijas kolēģiem. Viņi, izmantojot savu Skolotāju dienas dāvanu (apmaksātu ekskursiju no Elblagas pašvaldības) apmēram 40 cilvēku lielā delegācijā bija ieradušies pieredzes apmaiņā pie Piejūras internātpamatskolas pedagogiem. Arī Novadu apvienības izglītības pārvalžu speciālistiem un skolu atbalsta personālam 2014. gada februārī būs iespēja klātienē iepazīt Piejūras internātpamatskolas darba ikdienu.
 
Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu 2. posms jau ir sācies. Bioloģijas, fizikas un vēstures olimpiādes jau aiz muguras, skolēni ir guvuši pirmo pieredzi un lielāku drošības sajūtu startam nākamajās olimpiādēs. Lai izdodas iecerētais un ir gandarījums par paveikto!
 
Ināra Briede,
Izglītības metodiķe